2019 11 uroczystosci niepodlegloscWspółpraca przy zabezpieczeniu: uroczystości głównych, w rejonach pomników zlokalizowanych na Trakcie Królewskim, miejsca startu i mety oraz trasy XXXI Biegu Niepodległości, egzekwowanie zmian w organizacji ruchu kołowego, wprowadzonych na potrzeby planowanych wydarzeń, reagowanie na wszelkie przypadki zakłócania spokoju i porządku – to zadania strażników miejskich podczas uroczystości i imprez organizowanych w związku ze 101. rocznicą odzyskania niepodległości.

Dodatkowo 11 listopada w samo południe zebrani na placu Zamkowym warszawiacy i turyści usłyszą z Wieży Zegarowej hymn państwowy zagrany przez hejnalistów Straży Miejskiej m.st. Warszawy. W ten sposób warszawscy funkcjonariusze uczczą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i włączą się do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”.

W trakcie obchodów 101. rocznicy odzyskania niepodległości w służbę na terenie Warszawy zaangażowanych będzie blisko 700 funkcjonariuszy straży miejskiej.

Apelujemy do kierowców, aby zwracali uwagę na zmienioną organizację ruchu. Komunikaty o utrudnieniach można znaleźć pod adresem: http://www.infoulice.um.warszawa.pl/