2019 04 maraton orlenBlisko 40 strażników będzie bezpośrednio zaangażowanych w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczestnikom oraz kibicom niedzielnych imprez biegowych w Warszawie.

W związku z biegami, już w sobotę pojawią się tymczasowe oznaczenia drogowe, w tym ograniczenia parkowania - obejmujące w szczególności ulice: Wybrzeże Kościuszkowskie w okolicy ul. S. Jaracza, Konwiktorską - pomiędzy ul. Bonifraterską a Zakroczymską oraz Wybrzeże Kościuszkowskie - w okolicy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Biegi na 10 i 42,195 km ruszają o godzinie 9:00. Przez kilka godzin zamknięta będzie wiele ulic m.in. znaczna część Wisłostrady, Puławskiej, Wybrzeża Szczecińskiego i Most Świętokrzyski (szczegółowy plan ograniczeń w ruchu na załączonej mapce).

Działania Straży Miejskiej w dniu biegów mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa biegaczy, kibiców oraz osób znajdujących się w okolicach tras biegowych, zapobieganie niebezpiecznemu i „dzikiemu” parkowaniu, eliminowanie nielegalnego handlu oraz – w miarę możliwości – umożliwienie płynności ruchu drogowego.

Straż Miejska przypomina mieszkańcom Warszawy o konieczności szczególnie uważnego w tych dniach patrzenia na oznakowanie dróg i miejsc parkingowych. Pojazdy pozostawione tam, gdzie będą utrudniać ruch lub stwarzać niebezpieczeństwo będą odholowywane.

2019 04 maraton orlen