2018 11 ryga 01Celem wizyty była wymiana informacji, doświadczeń oraz poznanie rozwiązań stosowanych przez przyjaciół z Policji Municypalnej w Rydze.

Wizyta była możliwa dzięki porozumieniu wzajemnej współpracy, które zostało zawarte pomiędzy Strażą Miejską m.st. Warszawy reprezentowaną przez Komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy Zbigniewa Leszczyńskiego, a Policją Municypalną w Rydze reprezentowaną przez Jurisa Lūkassa.

W trakcie wizyty funkcjonariusze pracujący na co dzień w Centralnym Stanowisku Kierowania oraz Referacie Profilaktyki i Planowania poznali m.in. zadania, sposoby ich realizacji oraz uprawnienia największej tego typu jednostki na Łotwie. Gospodarze przedstawili i omówili strukturę jednostki, specyfikę pracy funkcjonariuszy oraz zaprezentowali szeroki wachlarz prowadzonych działań. Warszawscy strażnicy mieli okazję uczestniczyć w nocnych patrolach prewencyjnych oraz patrolach wodnych na rzece Dźwinie. Poznawali zadania funkcjonariuszy patrolujących ulice oraz akweny łotewskiej stolicy. Obserwowali sposób pracy z dziećmi i młodzieżą, zaznajamiali się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i wyposażeniem stosowanym w trakcie codziennej służby policjantów. Nasi strażnicy odwiedzili siedziby terenowe Policji Municypalnej w Rydze, komisariat zlokalizowany nad jednym z akwenów, a także placówki w których pracują funkcjonariusze odpowiedzialni za prowadzenie działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Duże wrażenie na naszych kolegach wywarło nowoczesne centrum monitoringu wizyjnego.

Czekamy na rewizytę naszych łotewskich kolegów.

 • 2018_11_ryga_01
 • 2018_11_ryga_02
 • 2018_11_ryga_03
 • 2018_11_ryga_04
 • 2018_11_ryga_05
 • 2018_11_ryga_06
 • 2018_11_ryga_07
 • 2018_11_ryga_08
 • 2018_11_ryga_09
 • 2018_11_ryga_10
 • 2018_11_ryga_11
 • 2018_11_ryga_12
 • 2018_11_ryga_13
 • 2018_11_ryga_14