2018 10 spalanie 03Funkcjonariusze z Referatu ds. Kontroli Środowiska, podczas realizacji zlecenia w rejonie ogródków działkowych mieszczących się na Saskiej Kępie w Warszawie ujawnili spalanie odpadów na jednej z działek.

W ognisku spalane były płyty pilśniowe, sklejki, i inne elementy drewniane, które były impregnowane i pomalowane farbą olejną. Było to ewidentne zatruwanie środowiska naturalnego. Na terenie działki nikogo nie zastano - istniało zagrożenie pożarowe, funkcjonariusze we własnym zakresie przystąpili do gaszenia ognia używając wody z hydrantu. Prowadzone będą dalsze działania celem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy wykroczenia.

Innego dnia strażnicy miejscy z Referatu ds. Kontroli Środowiska Oddziału Ochrony Środowiska podczas realizacji codziennych zadań w terenie otrzymali zgłoszenie od mieszkańca dotyczące spalania odpadów w piecu. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce ustalili, iż jest to budynek wielorodzinny w zasobach ZGN.W jednym z lokali, stwierdzono, że lokator w piecu spalał pocięte płyty wiórowe i drewno pomalowane farbą olejną. Funkcjonariusze uświadomili mu, że odpady, którymi pali są silnie trujące i zagrażają zdrowiu jego i mieszkańców okolicy, jednocześnie zakazując mu stosowania tego typu odpadów, jako opału. W stosunku do właściciela mieszkania zastosowano sankcje karne przewidziane prawem.

  • 2018_10_spalanie_01
  • 2018_10_spalanie_02
  • 2018_10_spalanie_03