2017 09 swieto strazy 1Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, honorowe wyróżnienia i awanse dla wieloletnich i zasłużonych pracowników. W czwartek 7 września przy ul. Sołtyka 8/10 odbyły się obchody święta straży miejskich i gminnych. Stołeczni funkcjonariusze już od 26 lat dbają o bezpieczeństwo warszawiaków.

 

Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę
i dobre imię służby.

Te słowa wybrzmiały dziś z ust 30 aplikantów, którzy w tym roku zasilili szeregi Straży Miejskiej m.st. Warszawy. To było święto wszystkich strażników, ale szczególne przeżycia towarzyszyły tym, którzy właśnie zasilili szeregi formacji.

- Towarzyszy mi dzisiaj dużo emocji. Najbardziej cieszę się z tego, że pracuję w Referacie ds. Ekologicznych – ze świetnymi fachowcami i prawdziwymi pasjonatami. Mam nadzieję, że tutaj rozwinę skrzydła, nabiorę doświadczenia w pracy ze zwierzętami, o której marzyłam już od dziecka. Cieszę się, że teraz będę mogła pomagać im codziennie, a szczególnie, że będę mogła połączyć moją pasję z pracą - mówiła apl. Aleksandra Wojcieszek, która od tego roku pracuje w Referacie ds. Ekologicznych, znanym warszawiakom jako Ekopatrol.

O swoich przygotowaniach do służby w straży miejskiej i plusach pracy w formacji opowiedział również apl. Marcin Gąsecki z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego w V Oddziale Terenowym Straży Miejskiej. - Za mną długie miesiące przygotowań do pracy w charakterze strażnika miejskiego. Chciałem mieć stabilne zatrudnienie, a dodatkowo pracować z ludźmi i dla ludzi. To wszystko zapewnia mi praca tutaj, w straży miejskiej. Dodał również, że bardzo ważna jest dla niego świadomość tego, że jego praca jest potrzebna mieszkańcom miasta, w którym mieszka i pracuje.  

- Od dziecka chciałam pracować w służbach, tylko nie wiedziałam jeszcze wtedy, gdzie konkretnie. Jako strażnicy musimy się starać, aby nasze działania były skuteczne i profesjonalne – powiedziała apl. Marta Strzeszewska, która od tego roku pracuje w V Oddziale Terenowym.

W trakcie uroczystości najlepsi pracownicy otrzymali złote, srebrne i brązowe odznaczenia „Zasłużony dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy”. Wyróżnieni zostali pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, którzy swoim poświęceniem i zaangażowaniem wpływają na rozwój formacji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Złote odznaczenia otrzymało 15 funkcjonariuszy, 9 – srebrne, 12 – brązowe. Z okazji święta 162 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stanowiska.

Trud codziennej pracy strażników miejskich podkreślił Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy Zbigniew Leszczyński, który skierował do funkcjonariuszy słowa podziękowania za ich często niełatwą pracę.

- Dziękuję wam, bo wiem, że często pracujecie pod wielką presją i w niesprzyjających warunkach. Strażnik miejski to trudny zawód, naznaczony poświęceniem. Waszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności i ochrona porządku publicznego. Realizujecie to w różnych obszarach – od spraw porządkowych po sprawy trudne i wymagające konsekwentnego działania. Dziękuję, że każdego dnia realizujecie te zadania – powiedział podczas uroczystości Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy Zbigniew Leszczyński. Podkreślił również, że mundur strażnika to odpowiedzialność pieczętowana przysięgą, to wyznacznik działań funkcjonariuszy.

Podziękowania strażnikom za codzienną pracę złożyli również m.in. zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Pan Witold Pahl, burmistrzowie stołecznych dzielnic, przedstawiciele środowisk powstańczych, służb i formacji mundurowych.

Przez 8 miesięcy 2017 r. do Straży Miejskiej m.st. Warszawy wpłynęło już ponad 370 tys. zgłoszeń – to o blisko 29 tys. więcej niż rok wcześniej. Co 56 s do straży miejskiej wpływało kolejne zgłoszenie. Co 1 min 53 s w sprawie łamanych przepisów ruchu drogowego, co 3 min i 13 s w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego, niemal co 9 min kiedy ochrony wymaga środowisko naturalne i co 12 min i 13 s gdy na pomoc czeka zwierzę. 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Ponad 12 tys. zdarzeń dotyczących zakłócania i ponad 18 tys. spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Strażnicy podjęli z terenu Warszawy ponad 14 tys. osób w stanie nietrzeźwości. Ponad 7 tys. razy strażnicy interweniowali w obszarze komunikacji zbiorowej, najczęściej w przypadku osób nietrzeźwych, osób których zdrowie było zagrożone, czy w przypadku spożywania alkoholu. Strażnicy podjęli z terenu Warszawy ponad 14 tys. osób w stanie nietrzeźwości. W wyniku prowadzonych działań strażnicy miejscy ujęli i przekazali policji 414 osób podejrzanych o popełnienie czynów zabronionych. Znaczne siły straży zostały zaangażowane do zabezpieczenia imprez o różnym charakterze. Do straży wpłynęło 1880 informacji o organizowanych wydarzeniach, z których stałym nadzorem prewencyjnym objęto 441. 

Pomoc zwierzętom i ochrona środowiska

Znów wzrosła liczba zgłoszeń z prośbą o udzielenie pomocy zwierzętom. W tym roku wpłynęło już 28521 zgłoszeń - to o 2337 więcej niż w ubiegłym  (o 9 %). W ciągu ośmiu miesięcy strażnicy miejscy z Eko Patrolu odłowili 7 924 zwierząt potrzebujących pomocy.

Strażnicy przeprowadzili 7222 kontrole z zakresu gospodarowania odpadami, w tym dotyczące spalania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami do tego przeznaczonymi.

Dzięki działaniom strażników miejskich z ulic Warszawy usunięto w tym roku 1743  „wraki”.

Tysiące godzin  zajęć w szkołach, oblegane Miasteczko Ruchu Drogowego

Straż miejska stawia na edukację najmłodszych sięgając po kolejne narzędzia, które uatrakcyjniają program profilaktyczny. Tylko w tym roku strażnicy z Referatu ds. Profilaktyki przeprowadzili 5688 godzin zajęć edukacyjnych z uczniami w 230 przedszkolach, 240 szkołach podstawowych, 126 gimnazjach oraz 107 szkołach ponadgimnazjalnych. Wystawili dla najmłodszych widzów 91 spektakli edukacyjnych „Florka w sieci” oraz 18 spektakli „Domino” dla klas gimnazjalnych. Niemal 3,8 tys. uczniów skorzystało z infrastruktury Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego, które również było główną atrakcją zajęć edukacyjnych prowadzonych w trakcie „Lata w mieście”. W tym roku szkolnym straż miejska realizuje 16 bloków tematycznych zajęć.

Pomagają najbardziej potrzebującym

Kontrole, ciepłe posiłki, pomoc rzeczowa – straż miejska w okresie zimowym pomagała osobom bezdomnym. Stale monitorowano ok. 120 miejsc w których przebywały osoby bezdomne. Tylko w tym roku przeprowadzono ponad 11 tys. kontroli tzw. miejsc niemieszkalnych. W trakcie kontroli funkcjonariusze informowali bezdomnych o możliwości skorzystania ze schronisk i jadłodajni, przewozili os. bezdomne do ogrzewalni lub noclegowni, a w razie konieczności wzywali zespoły pogotowia ratunkowego. Strażnicy miejscy współpracowali z organizacjami pozarządowymi, w tym z pracownikami Polskiego Czerwonego Krzyża, Caritas oraz ośrodkami pomocy społecznej.

Referat Prasowy

  • 2017_09_swieto_strazy_1
  • 2017_09_swieto_strazy_10
  • 2017_09_swieto_strazy_2
  • 2017_09_swieto_strazy_3
  • 2017_09_swieto_strazy_4
  • 2017_09_swieto_strazy_5
  • 2017_09_swieto_strazy_6
  • 2017_09_swieto_strazy_7
  • 2017_09_swieto_strazy_8
  • 2017_09_swieto_strazy_9