2017 03 Studenci SGSP wizyta 1 180x120Straż Miejska chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. 27 marca w siedzibie SM studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej poznawali metody, jakimi posługują się strażnicy.

Studenci inżynierii bezpieczeństwa cywilnego pod kierunkiem nadkom. Dariusza Lorantego są słuchaczami kierunków dotyczących służby państwa w ochronie ludności; bezpieczeństwa imprez masowych oraz antyterroryzmu. Wysłuchali prelekcji naczelnika Wydziału Profilaktyki i Prewencji Grzegorza Staniszewskiego dotyczącej zakresu działań Straży Miejskiej m. st. Warszawy, statystyk jej działania oraz wzrastającej roli kobiet w formacji. Studenci zobaczyli też, jak działa stanowisko kierowania oraz dowiedzieli się, jakie obowiązują procedury od zgłoszenia do zakończenia interwencji.

2017 03 Studenci SGSP wizyta 2