2017 03 szkolenie w rezerwacie 180x108Aktualne przepisy ochrony przyrody, postępowanie w przypadku zgłoszeń ich naruszania, wymiana doświadczeń z innymi służbami, rozpoznawanie gatunków ptaków chronionych. W czwartek i piątek (23 i 24 marca) strażnicy miejscy z Ekopatrolu wzięli udział w szkoleniu Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji miejskiej.

Sezon lęgowy ptaków już trwa. Termin szkolenia został wyznaczony na dni poprzedzające okres gniazdowania najważniejszych gatunków ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły – rybitw, mew i sieweczek.

Pierwszy dzień kursu miał charakter seminarium, które odbyło się w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej. Drugi dzień to warsztat terenowy w okolicy rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie. Podczas piątkowego spotkania strażnicy z Ekopatrolu dowiedzieli się, jakie ptaki zamieszkują obszary chronione znajdujące się na terenie Warszawy, mogli też podejrzeć ich siedliska. Program warsztatu obejmował również zagadnienia dotyczące obowiązujących przepisów związanych ze wstępem na tereny chronione położone na terenie aglomeracji oraz postępowania w przypadku ich naruszania. Część terenowa warsztatów, która odbyła się w okolicach rezerwatu przyrody, pozwoliła na przedstawienie najbardziej złożonych kwestii dotyczących przestrzegania przepisów ustanowionych dla tego typu miejsc.

Szkolenie, w którym wzięli udział strażnicy, odbyło się w związku z realizacją projektu Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej. Projekt finansowany ze środków UE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa od roku 2011 na 50-kilometrowym odcinku Wisły obejmującym fragment obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Obszar ten w Warszawie znajduje się na terenie Białołęki, Pragi Północ, Pragi Południe, Wawra, Bielan, Żoliborza, Śródmieścia, Mokotowa, Wilanowa.

Projekt przewiduje szereg działań na rzecz ochrony ptaków, m.in. patrolowanie i monitoring tego terenu w celu wykrycia przypadków naruszania przepisów związanych z obowiązującymi formami ochrony przyrody.

Szkolenie przeznaczone było dla pracowników służb mundurowych oraz samorządów i dotyczyło wybranych przepisów ochrony przyrody i środowiska w obszarach Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły i rezerwatach przyrody znajdujących się na terenie realizacji projektu.

Referat Prasowy