logo gora
logo dol

wezwanie

rodo

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

Do zadań Wydziału Informatyki i Łączności należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową, utrzymaniem i bieżącą eksploatacją sieci oraz sprzętu informatycznego i łączności, w tym utrzymanie oraz rozwój infrastruktury teleinformatycznej służącej do komunikacji elektronicznej, wsparcia technologicznego oraz przetwarzania danych w systemach informatycznych.

W Wydziale wyodrębniono Referaty:

  • Łączności
  • Utrzymania Systemów Informatycznych
  • Eksploatacji Systemów

 

Kierownictwo

Zbigniew Piszczyk - Naczelnik Wydziału

Maksymilian Michalski - Zastępca Naczelnika Wydziału

 

 

 

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka