Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

Statystyki zgłoszeń

widget

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

na paluchu

Kierownik Referatu Planowania Budżetowego, Sprawozdawczości oraz Rozliczania Mandatów Karnych

Elżbieta Grudzień

Zadania Referatu Planowania Budżetowego, Sprawozdawczości oraz Rozliczania Mandatów Karnych:

 • sporządzanie w oparciu o materiały przedłożone przez komórki merytoryczne projektów planów finansowych dochodów i wydatków Straży Miejskiej wraz z ich uzasadnieniami oraz projektów planów zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
 • bieżąca analiza wykonania dochodów i wydatków budżetowych Straży Miejskiej;
 • sporządzanie wniosków w sprawie zmian planów wydatków budżetowych oraz przedkładanie skorygowanego planu finansowego Straży Miejskiej do właściwego w zakresie planowania budżetowego biura w Urzędzie m.st. Warszawy;
 • prowadzenie ewidencji w zakresie planu finansowego;
 • koordynowanie i monitorowanie opracowywania projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz planów rzeczowo-finansowych we współpracy z komórkami merytorycznymi;
 • występowanie w zakresie wydatków na inwestycje do właściwego biura w Urzędzie m.st. Warszawy;
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej;
 • weryfikacja przygotowanych przez komórki merytoryczne projektów umów przedkładanych do Głównego Księgowego w celu udzielenia kontrasygnaty;
 • prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ich ewidencja i przechowywanie;
 • pobieranie i rozliczanie druków mandatów karnych i mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zwanych dalej „e-mandatami", z urzędem właściwym do ich dystrybucji;
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań z pobranych i wykorzystanych bloczków mandatów karnych oraz z serii i numerów e-mandatów oraz raportów i zestawień dotyczących mandatów karnych dla potrzeb komórek organizacyjnych Straży Miejskiej;
 • wydawanie druków mandatów karnych i numerów e-mandatów strażnikom miejskim uprawnionym do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz rozliczanie ich z wykorzystanych druków mandatów karnych i e-mandatów oraz nałożonych grzywien;
 • przygotowywanie celem przekazania do Urzędu m.st. Warszawy otrzymanych
 • ze wszystkich oddziałów Straży Miejskiej zestawień mandatów karnych wraz z windykatorami.

 

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech