Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Kierownik Referatu Księgowości Finansowej 

Małgorzata Konopka

 

Zadania Referatu Księgowości Finansowej:

  • prowadzenie księgowości budżetowej Straży Miejskiej;
  • sporządzanie przelewów za zaciągnięte zobowiązania w obrocie bezgotówkowym, współpraca z bankami w zakresie rachunków prowadzonych na rzecz Straży Miejskiej;
  • wystawianie i rejestrowanie rachunków i faktur, not korygujących treść faktur oraz not księgowych dotyczących działalności Straży Miejskiej na podstawie dokumentów przygotowanych przez właściwe komórki merytoryczne;
  • przygotowywanie dokumentów do zapłaty w tym dokonywanie kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie odpisów umorzeniowych;
  • uzgadnianie stanu oraz wycena i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych spisanych z natury składników majątkowych;
  • obsługa kasowa Straży Miejskiej;
  • rozliczanie pozostałych przedkładanych dokumentów m.in. z tytułu podróży służbowych;
  • prowadzenie ewidencji prawnego zaangażowania środków na wydatki, w tym zawartych umów roku budżetowego i lat następnych, zgodnie z limitami określonymi w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz jego bieżąca kontrola, jak również prognozowanie środków na wydatki zapewniające płynność finansową;
  • monitorowanie przyjmowania wadiów i zabezpieczeń wykonania umów oraz na podstawie dyspozycji z komórek merytorycznych dokonywanie zwrotu wadiów i zabezpieczeń;
  • prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • analiza należności Straży Miejskiej oraz przygotowywanie dokumentacji w sprawach należności podlegających windykacji;
  • dokonywanie analizy czynności z tytułu dostaw i świadczenia usług w zakresie podatku od towarów i usług, a także prowadzenie rejestru i sporządzanie właściwych deklaracji.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech