logo gora
logo dol

wezwanie

rodo

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu Oskarżycieli Publicznych należy w szczególności:

 

  • przyjmowanie zawiadomień o popełnionych wykroczeniach;
  • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione przez strażników miejskich wszystkich komórek organizacyjnych na obszarze działania danego oddziału terenowego i sporządzanie wniosków o ukaranie;
  • ewidencja spraw o wykroczenia;
  • udział w rozprawach przed sądami w sprawach o wykroczenia;wnoszenie środków odwoławczych w sprawach o wykroczenia;
  • utrzymywanie stałej współpracy z sądami;
  • wydawanie zezwoleń na odbiór usuniętych pojazdów.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka