logo gora
logo dol

wezwanie

rodo

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu ds. Starego i Nowego Miasta w Oddziale Terenowym I należy w szczególności:
 
  • podejmowanie interwencji zleconych przez referat służby dyżurnej oddziału oraz Wydział Centralne Stanowisko Kierowania;
  • przeciwdziałanie wszelkim aktom wandalizmu i zakłócaniu porządku i spokoju publicznego;
  • dbanie o estetykę miejsc publicznych, w tym o otoczenie miejsc o szczególnym znaczeniu historycznym i kulturalnym;
  • egzekwowanie przestrzegania przepisów o ruchu drogowym w obrębie Starego i Nowego Miasta;
  • udzielanie niezbędnej pomocy osobom potrzebującym w zakresie informacji kulturalnej, historycznej i turystycznej.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka