logo gora
logo dol

wezwanie

rodo

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm


Zadania Referatu Zabezpieczeń:

  • zabezpieczanie ładu i porządku publicznego podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych o charakterze ogólnomiejskim lub lokalnym;
  • uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, religijne i wizyty delegacji zagranicznych;
  • pełnienie funkcji reprezentacyjnych w czasie uroczystości na polecenie Komendanta;
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Straży Miejskiej lub jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie wskazanym przez Komendanta.

 

 

 

 

 

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka