logo gora
logo dol

wezwanie

rodo

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

 

Zadania Referatu ds. Ekologicznych: 

  • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym działań mających na celu zapobieganie ich bezdomności, egzekwowanie obowiązku humanitarnego ich traktowania, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i wolno żyjących;
  • współdziałanie przy usuwaniu skutków anomalii pogodowych;
  • współpraca z terenowymiorganami administracji państwowej, samorządowej i organizacjami społecznymi, zajmującymi się ochroną praw zwierząt;
  • realizacja bieżących interwencji zleconych przez Wydział Centralne Stanowisko Kierowania w zakresie ochrony praw zwierząt.

 

           

           

           

           

           

           

           

          g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
          g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
          stopka