Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Profilaktyki należy w szczególności:

 

  • prowadzenie działań profilaktycznych w ramach ustawowych kompetencji Straży Miejskiej;
  • zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży oraz współpraca w tym zakresie ze szkołami i Policją;
  • opracowywanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców;
  • stała współpraca ze szkołami, urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie profilaktyki społecznej oraz profilaktyki uzależnień;
  • działania profilaktyczne z prawa o ruchu drogowym oraz obsługa Miasteczka Ruchu Drogowego;
  • współpraca z naczelnikami oddziałów i wydziałów Straży Miejskiej w zakresie planowania i prowadzenia działań profilaktycznych.

Współpracujemy