logo gora
logo dol

Statystyki zgłoszeń

serwisy mapowe

serwisy mapowe logo

UWAGA!

Prezentowane na naszej stronie serwisy mapowe mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokumenty oficjalne. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Mapy ani żadne ich części nie mogą być wykorzystywane w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowane w jakikolwiek sposób. Treść tej i dalszych stron chroniona jest prawem autorskim.

 

mapa logo 1Oddziały Terenowe Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Serwis prezentuje Odziały Terenowe Straży Miejskiej m.st. Warszawy, wyjaśnia cel takiej struktury jednostki. W aplikacji można również zobaczyć miejsca siedzib poszczególnych oddziałów, co ułatwia ewentulne odnalezienie oddziału w celu załatwienia sprawy.

 

mapa logo 1Bezpieczna Szkoła

Serwis prezentuje działania Straży Miejskiej zmierzające do eliminacji zjawisk zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w otoczeniu placówek szkolnych. W serwisie zobrazowane są interwencje (zdarzenia) zaistniałe w promieniu 200 m od szkół i zdarzyły się w godzinach 7-17 w miesiącach roku szkolnego. Informacje zostały przedstawione na mapie za pomocą okręgów, które przy wykorzystaniu odpowiedniej palety kolorów wizualizują natężenie niepożądanych zdarzeń w pobliżu placówki oświatowej. Zwiększenie skali mapy uszczegółowia obraz i pozwala zilustrować pojedyncze zdarzenia. Następujące kategorie zdarzeń zostały przedstawione w serwisie: bójka–pobicie–rozbój, zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu, kradzież, wyłudzanie, dewastacja i narkotyki.

 

mapa logo 1Interwencje Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Serwis prezentuje analizę interwencji strażników w różnych kategoriach będących przekrojem najczęściej zgłaszanych problemów do Straży Miejskiej. Analiza przedstawiona jest w postaci kartogramu przy zastosowaniu siatki o boku 250 m. Natężenie liczby zdarzeń prezentowane jest poprzez kolorystykę kwadratu. Klikając w kwadrat widoczna jest liczba podjętych interwencji na tym obszarze. Przedstawione dane obrazują lata 2015 – 2017.

 

mapa logo 1Bądź bezpiecznym rowerzystą!​

W serwisie można zapoznać się z informacją o przepisach ruchu drogowego ważnych z punktu widzenia rowerzystów, ale również o zdarzeniach, które zostały zarejestrowane przez patrole straży w zakresie naruszeń przepisów przez cyklistów w 2017 roku. Serwis oprócz znaczenia informacyjnego ma podnosić świadomość użytkowników w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy pamiętać, że zarówno rowerzyści, piesi, jak i kierowcy powinni szanować swoje prawa w celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka