logo gora
logo dol

Statystyki zgłoszeń

organizacja 3-dniowej wycieczki, krajowej imprezy rekreacyjno- sportowo- integracyjnej dla pracowników Straży Miejskiej m.st. Warszawy i osób towarzyszących w terminie od 02 do 04 lutego 2018 r

SM-WLG-2131-883/17

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia (21.12.2017)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.01.2018)

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka