logo gora
logo dol

Statystyki zgłoszeń

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz STWiORB na modernizację pomieszczeń szatni w siedzibie SM przy ul. Jana Młota 3 wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

SM-WLG-2131-475/17

Ogłoszenie (28.08.2017)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.09.2017)

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka