logo gora
logo dol

Statystyki zgłoszeń

SM-WZP-2131-34/17

Ogłoszenie o zamówieniu (28.10.2017 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (28.10.2017 r.)

Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia/Oferta Techniczna dla Zadnia nr 1 (28.10.2017 r.) NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia/Oferta Techniczna dla Zadania nr 2 (28.10.2017 r.) NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia/Oferta Techniczna dla Zadania nr 3 (28.10.2017 r.) NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty (28.10.2017 r.) NIEAKTUALNY

Załącznik nr 3 (3.1, 3.2, 3.3) do SIWZ - Formularze cenowe dla Zadania nr 1, 2 i 3 (28.10.2017 r.)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (28.10.2017 r.)

Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Wzór umowy dla Zadania nr 1 (28.10.2017 r.)

Załącznik nr 5.2 do SIWZ - Wzór umowy dla Zadania nr 2 (28.10.2017 r.)

Załącznik nr 5.3 do SIWZ - Wzór umowy dla Zadania nr 3 (28.10.2017 r.)

Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ format elektroniczny i format PDF (28.10.2017 r.)

Załącznik nr 7 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (28.10.2017 r.)

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie odnośnie udziału podwykonawców (28.10.2017 r.)

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadcenie o braku podstaw do wykluczenia (28.10.2017 r.)

 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (31.10.2017 r.)

Odpowiedzi na pytania (07.11.2017 r.)

Odpowiedzi na pytania (13.11.2017 r.)

Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia/Oferta Techniczna dla Zadania nr 3 (13.11.2017 r.) NIEAKTUALNY

Odpowiedzi na pytania (20.11.2017 r.)

Załącznik nr .1.1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia/Oferta Techniczna dla Zadania nr 1 (20.11.2017 r.) NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia/Oferta Techniczna dla Zadania nr 2 (20.11.2017 r.) NIEAKTUALNY

Informacja o zmianie treści SIWZ (27.11.2017 r.)

Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia/Oferta Techniczna dla Zadania nr 1 (27.11.2017 r.) NIEAKTUALNY

Informacja o zmianie treści SIWZ (05.12.2017 r.)

Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówiena/Oferta Techniczna dla Zadania nr 1 (05.12.2017 r.) NIEAKTUALNY 

Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia/Oferta Techniczna dla Zadania nr 2 (05.12.2017 r.) NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia/Oferta Techniczna dla Zadania nr 3 (05.12.2017 r.) NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty (05.12.2017 r.) AKTUALNY

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (07.12.2017 r.)

Informacja o zmianie treści SIWZ (11.12.2017 r.)

Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia/Oferta Techniczna dla Zadania nr 1 (11.12.2017 r.) AKTUALNY

Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia/Oferta Techniczna dla Zadania nr 2 (11.12.2017 r.) AKTUALNY

Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia/Oferta Techniczna dla Zadania nr 3 (11.12.2017 r.) AKTUALNY

Informacja z otwarcia ofert (22.12.2017 r.)

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 (05.01.2018 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 3 (16.01.2018 r.)

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka