Naprawa, dostawa i montaż lokalizatorów GPS w pojazdach służbowych

 Straży Miejskiej m.st. Warszawy

SM-WLG-2141-1194/12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1 i zadaniu 2