Dostawa cyfrowej centrali telefonicznej wraz z osprzętem i serwisem gwarancyjnym do obsługi numeru alarmowego 986 i Sytemu Wspomagania Dowodzenia Straży Miejskie.

SM-WLG-2141-1052/12 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty