określonym odcinku drogi wraz z oprogramowaniem sterującym urządzeniem

 

SM-WLG-2141-880/12

dostawa i montaż stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi wraz z oprogramowaniem sterującym urządzeniem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty