Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w obiektach Straży Miejskiej m.st. Warszawy

SM-WLG-2131-25/15

Ogłoszenie o zamówieniu (24.11.2015 r.)

Opis Warunków Uczestnictwa w Licytacji (24.11.2015 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.12.2015 r.)