SM-WLG-2131-33/15

Ogłoszenie o zamówieniu (29.10.2015 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (29.10.2015 r.)

Wzór umowy (29.10.2015 r.)

Dokumentacja Rysunkowa odnosząca sie do robót wykonywanych w budynku przy ul. Kobielskiej 5- Załacznik nr 6 do SIWZ (29.10.2015 r.)

Przedmiar robót odnoszacy sie do robót wykonywanych w budynku przy ul. Kobielskiej 5- Załacznik nr 7 do SIWZ (29.10.2015r)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych odnosząca sie do robót wykonywanych w budynku przy ul. Kobielskiej 5- Załacznik nr 8 do SIWZ (29.10.2015 r)

Dokumentacja rysunkowa odnosząca sie do robót budowlanych wykonywanych przy ul. Jana Młota 3- Załacznik nr 9 do SIWZ (29.10.2015 r.)

Przedmiar robót odnoszacy się do robót wykonywanych przy ul. Jana Młota 3- Załącznik nr 10 do SIWZ (29.10.2015 r.)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robótbudowlanych odnoszaca sie do robót wykonywanych przy ul. Jana Młota 3- Załącznik nr 11 do SIWZ (29.10.2015 r.)

Dokumentacja Rysunkowa odnosząca sie do robót wykonywanych przy ul. Przemyskiej 18- Załącznik nr 12 do SIWZ (29.10.2015 r.)

Przedmiar robót odnoszący sie do robót wykonywanych przy ul. Przemyskiej 18- Załącznik nr 13 do SIWZ (29.10.2015 r)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych odnosząca się do robót wykonywanych przy ul. Przemyskiej 18- Załacznik nr 14 do SIWZ (29.10.2015 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.11.2015 r.)