Wykonanie i montaż krat wewnętrznych okiennych w wyznaczonych pomieszczeniach w budynku "B" w obiekcie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10 oraz wykonanie remontu schodów wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w obiekcie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3

SM-WLG-2131-29/15

Ogłoszenie o zamówieniu (22.10.2015 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (22.10.2015 r.)

Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ (22.10.2015 r.)

Dokumentacja Techniczna Rysunkowa na wykonanie i montaż krat wewnętrznych okiennych w wyznaczonych pomieszczeniach w budynku "B" przy ul. Sołtyka 8/10 - załącznik nr 6 do SIWZ (22.10.2015 r.)

Przedmiar robót na wykonanie i montaż krat wewnętrznych okiennych w wyznaczonych pomieszczeniach w budynku "B" przy ul. Sołtyka 8/10 - załącznik nr 7 do SIWZ (22.10.2015 r.)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie i montaż krat wewnętrznych okiennych w wyznaczonych pomieszczeniach w budynku "B" przy ul. Sołtyka 8/10 - załącznik nr 8 do SIWA (22.10.2015 r.)

Dokumentacja Techniczna Rysunkowa na wykonanie remontu schodów wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Jana Młota 3 - załącznik nr 9 do SIWZ (22.10.2015 r.)

Przedmiar robót na wykonanie remontu schodów wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Jana Młota 3 - załącznik nr 10 do SIWZ (22.10.2015 r.)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie remontu schodów wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Jana Młota 3 - załącznik nr 11 do SIWZ (22.10.2015 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.11.2015 r.)