Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek.

SM-WLG-2131-24/15

Ogłoszenie o zamówieniu (14.10.2015 r.)

Opis Warunków Uczestnictwa w Licytacji (14.10.2015 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.10.2015 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.11.2015 r.)