Najem drukarki kolorowej do wydruku materiałów promocyjnych dla potrzeb Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

SM-WLG-2131-19/15

Ogłoszenie o zamówieniu (29.09.2015 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (29.09.2015 r.)

Wzór umowy (29.09.2015 r.)

Informacja o unieważnieniu postępowania (07.10.2015 r.)