Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku magazynowym C w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10

SM-WLG-2131-5/15

Ogłoszenie o zamówieniu (12.03.2015 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (12.03.2015 r.)

Dokumentacja techniczna rysunkowa - Załącznik nr 6 do SIWZ (12.03.2015 r.)

Przedmiar robót - Załącznik nr 7 do SIWZ (12.03.2015 r.)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 8 do SIWZ (12.03.2015 r.)

Informacja o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (17.03.2015 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.03.2015 r.)

Odpowiedź na pytanie (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 1 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 2 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 3 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 4 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 5 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 6 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 7 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 8 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 9 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 10 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 11 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 12 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 13 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 14 (18.03.2015 r.)

Fotografia nr 15 (18.03.2015 r.)

Odpowiedzi na pytania (23.03.15 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.04.2015 r.)