Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficcznego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek

SM-WLG-2131-1/15

Ogłoszenie o zamówieniu (03.02.2015 r.)

Opis Warunków Uczestnictwa w licytacji (03.02.2015 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.02.2015 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.02.2015 r.)