Dostawa chusteczek do dezynfekcji skóry rąk oraz płynu do dezynfekcji powierzchni.

SM-WLG-2131-61/17

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia ( 27.01.2017 r.)

Odpowiedzi na pytania (01.02.2017 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( 06.02.2017 r.)