Usługa mycia przestrzeni bagażowej, klatek do przewozu osób oraz mycie karoserii w pojazdach służbowych Straży Miejskiej m. st. Warszawy

SM-WLG-2131-46/17

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego (23.01.2017 r)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.01.2017 r.)