Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech

tarcza straz miejska kolor cmyk

 

Lato w Mieście 2020
Wakacje ze Strażą Miejską


Straż Miejska m.st. Warszawy wspólnie z placówkami oświatowymi i Urzędem Miasta planuje działania edukacyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Proponujemy programy realizowane na terenie szkół, ośrodków sportowych i innych placówek prowadzących działania edukacyjne oraz na terenie naszego Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego.
Jak co roku Straż Miejska m.st. Warszawy zaprasza do współpracy instytucje organizujące czas wolny nie tylko dzieciom ale również osobom dorosłym.

W ramach oferty na lato w mieście 2020 Referat Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy proponuje uczestnikom program Wakacje ze Strażą Miejską, w ramach którego realizowane będą różnorodne działania edukacyjne.
W związku z ze szczególną sytuacją dokładamy wszelkich starań, aby proponowane przez nas działania spełniały wyznaczone standardy bezpieczeństwa zarówno dla uczestników jak i organizatorów. Zapewniamy dezynfekcję użytkowanych podczas zajęć przedmiotów i sprzętu.
Ponadto proponujemy aby realizacja odbywała się przede wszystkim na otwartej przestrzeni (boiska szkolne, place zabaw) gdzie uczestnicy będą spędzać wolny czas poprzez udział w zorganizowanych przez nas różnorodnych formach aktywności.

W ramach naszej oferty proponujemy:

1. Wakacyjni cykliści - program o charakterze edukacyjnym z zakresu bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego oraz zachowania w sytuacjach zagrożeń w ramach którego proponujemy dwa moduły:
- MRD - praktyczne doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze na placu stacjonarnego miasteczka ruchu drogowego;
- GRA TERENOWA - dostosowana do różnych grup wiekowych zawierająca elementy pierwszej pomocy, bezpieczeństwa nad wodą, bezpieczeństwa w Internecie, wiedzy nt. ekologii, przepisów ruchu drogowego, gier zręcznościowych, zagadek i rebusów.

Najmłodszych uczestników, którzy jeszcze nie jeżdżą samodzielnie na rowerze zapraszamy na miasteczko w charakterze pieszych, gdzie mogą utrwalić wiedzę oraz zasady przechodzenia przez jezdnię a także bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji publicznej

Uwaga! Program „Wakacyjni cykliści” odbywa się tylko na terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10. Grupy będą zapisywane wg. zgłoszeń i wolnych terminów. Czas trwania zajęć dla jednej grupy wynosi 60-120 min. Maksymalna grupa to 20 osób wraz z opiekunami.

2. Minipiknik – składający się z kilku modułów; zajęcia realizowane są na terenie placówek dyżurujących (boisko, plac). W ramach Minipikniku proponujemy rozstawione w wymaganej odległości stanowiska, przy których będą odbywały się różnorodne aktywności w formie konkursów:
- Rowerowy tor przeszkód – elementy do pokonania na rowerze typu bramka, rynna, równoważnia, pochylnia, słupki itp. Do ustawienia toru przeszkód wymagana jest utwardzona nawierzchnia na terenie placówki (asfalt, tartan itp.). Zapewniamy rowery, kaski oraz czepki jednorazowe pod kask.
- Koło fortuny – quiz o tematyce bezpieczeństwa, ochronie środowiska, pierwszej pomocy
z wykorzystaniem kręcącego się koła.
- Unihokej – gra zręcznościowa z wykorzystaniem elementów unihokeja polegająca na przetoczeniu piłeczki przy użyciu kija w taki sposób, aby przejść wszystkie utrudnienia na trasie.
- Krzyżówki, rebusy, zagadki – rozwiązywanie łamigłówek o różnorodnej tematyce związanej
z bezpieczeństwem, historią Warszawy itp.
- Kolorowanki, składanki – dedykowane dla młodszych dzieci prace plastyczne o tematyce bezpieczeństwa.
- Pierwsza pomoc – warsztaty z pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomu oraz defibrylatora treningowego.
- Gry i zabawy sportowe, zręcznościowe z wykorzystaniem sprzętu dostępnego na terenie placówki.

3. Teatrzyk edukacyjny "Zając i Stonoga - pełna przygód droga".
Spektakl opowiadający historię Zająca Bruna i Stonogi Celiny – pluszaków, które wyruszyły do domku nad rzeką, by zrobić niespodziankę ich przyjaciółce Florce. W trakcie wędrówki zabawki poznają zasady obowiązujące na drodze, dowiadują się jak bezpiecznie przejść przez jezdnię oraz jakimi zasadami powinny kierować się w kontaktach z osobami obcymi. We wszystkim pomaga im strażnik miejski, Ryś.
Teatrzyk przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Może być wystawiany w ogródku przedszkolnym.

4. Bezpieczny senior – działania informacyjne które kierujemy również do osób starszych, realizowane są przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej lub Domami Kultury na poszczególnych dzielnicach. Podczas spotkania strażnicy zapoznają z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich w zakresie bezpieczeństwa. Wskazują sposoby szybkiego i skutecznego informowania tych służb w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić
w konkretnych miejscach – komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach informując jak zachować się w takich sytuacjach. Proponujemy także warsztaty z zakresu pierwszej pomocy.

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży przebywających na zajęciach dydaktyczno - sportowych czuwać będą patrole a w razie potrzeby należy dzwonić pod numer alarmowy Straży Miejskiej 986.

Dodatkowych informacji na temat zajęć udziela Referat Profilaktyki Straży Miejskiej
ul. Młynarska 43/45, tel. 22 598 60 31; 22 598 60 32.

Zgłoszenia dotyczące współpracy ze Strażą Miejską podczas wakacji prosimy przesyłać:
poczta:
Straż Miejska m.st. Warszawy
Referat Profilaktyki
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

faks:
22 598 60 25

Oferta programowa
Straży Miejskiej m.st. Warszawy
na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

Referat Profilaktyki
Straż Miejska m.st. Warszawy
01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45
tel.(22) 5986031; 5986032
fax. (22) 5986025
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.strazmiejska.waw.pl

 

 

Założenia oferty programowej

Działalność edukacyjna i informacyjna realizowana przez Straż Miejską m.st. Warszawy obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz minimalizację zachowań ryzykownych. Zajęcia edukacyjne w ramach n/w programów realizowane są w bieżącym roku szkolnym (wrzesień 2019 – czerwiec 2020).

 

Odbiorcy

Dzieci i młodzież
Programy przygotowane przez Straż Miejską m.st. Warszawy adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego.

 

Rodzice
Proponujemy spotkania dla rodziców uczniów klas V - VIII szkół podstawowych oraz rodziców uczniów, podczas których koordynator ds. profilaktyki przeprowadzi prezentację jednego z poniższych tematów (do wyboru przez szkołę):
- „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (aspekty prawa związane z zagrożeniami
w cyberprzestrzeni lub odpowiedzialność w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).
- „Środki psychoaktywne – jak można chronić swoje dziecko” (przedstawienie mechanizmów pozyskiwania oraz dostępności substancji psychoaktywnych, aspekty prawne, wskazanie gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc w sytuacji zaistnienia problemu).

Nauczyciele
Proponujemy:
1) szkolenie dla nauczycieli -- „Zasady udzielania pierwszej pomocy” (wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów i defibrylatora);
2) konsultacje dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów na kartę rowerową - „Karta rowerowa bez tajemnic” (aspekty prawne regulujące uzyskanie karty rowerowej, informacje oraz wskazówki dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych).


Seniorzy
Działania informacyjno-edukacyjne kierujemy również do osób starszych, które są realizowane przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej lub Domami Kultury na poszczególnych dzielnicach.
„Bezpieczny senior” (zapoznanie z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich
w zakresie bezpieczeństwa, wskazanie sposobów szybkiego i skutecznego informowania tych służb
w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić
w konkretnych miejscach – komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach, informowanie jak zachować się w takich sytuacjach; warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – wykłady w formie prezentacji multimedialnych oraz praktyczne ćwiczenia na fantomach).

 

Ocena realizacji programów profilaktycznych

Bieżąca realizacja programów profilaktycznych podlega ocenie przez pedagoga szkolnego oraz wymianie spostrzeżeń pomiędzy kadrą pedagogiczną a prowadzącymi zajęcia strażnikami miejskimi
w zakresie treści i formy realizowanych zajęć.
Koordynator ds. profilaktyki prowadzi dokumentację realizowanych zajęć w formie tzw. kart klas/grup/, na których odnotowuje termin, temat zajęć oraz informacje dotyczące pracy uczestników na zajęciach Zrealizowane zajęcia potwierdzane są w karcie pieczatką i podpisem osoby upoważnionej ze strony placówki oświatowej.

 

Udział placówek oświatowych w programach

Po zapoznaniu się z ofertą programową Straży Miejskiej, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny zgłasza pisemnie chęć współpracy ze Strażą w zakresie wybranych programów. W treści zgłoszenia prosimy wskazać osobę do kontaktu oraz numer telefonu.
Realizacja poszczególnych programów zawartych w ofercie odbywa się we współpracy koordynatora ds. profilaktyki z dyrekcją, pedagogiem szkolnym lub nauczycielem i polega na ustaleniu terminu, formy i przebiegu spotkania informacyjno-edukacyjnego.
Pedagog, przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez strażników, ma obowiązek zapoznać się z materiałami na podstawie których zajęcia te są prowadzone (wgląd do scenariuszy zajęć, obejrzenie materiałów filmowych, rozmowa z prowadzącym nt. zakresu tematycznego zajęć).

 

Tematy zajęć

 

• Zajęcia dla dzieci z grup 5-latków w przedszkolach:
„Kto mnie chroni i pomaga” (zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej oraz innych służb ratunkowych).
1 godzina lekcyjna dla każdej grupy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla dzieci z klas 0 realizujących obowiązek szkolny w przedszkolach i szkołach podstawowych:
„Umiem wezwać pomoc” (zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia).
„Zasady bezpiecznej zabawy” (bezpieczeństwo w domu, na placu zabaw).
1 godzina lekcyjna z każdego tematu, 1-2 tematy do wyboru dla każdej klasy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów I klas szkół podstawowych:
„Bezpieczna droga do szkoły” (zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze).
„Spotkanie z nieznajomym” (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi).
„Czy pies musi ugryźć?” (zasady właściwego zachowania się wobec psów, obowiązki właściciela psa).
1 godzina lekcyjna z każdego tematu; 1-3 tematy do wyboru dla każdej klasy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów II klas szkół podstawowych:
„Uczymy się żyć bez przemocy” (kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej).
2 godziny lekcyjne dla każdej klasy - zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów III klas szkół podstawowych:
„Przyjaciele zwierząt” (prawa zwierząt, postępowanie wobec zwierząt wolnożyjących).
1 godzina lekcyjna dla każdej klasy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów IV i V klas szkół podstawowych (lub grup uczniów) przygotowujących się do egzaminów na kartę rowerową:
„Rowerowy ruch drogowy”
I. Zajęcia teoretyczne - przepisy drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.
2 – 3 godziny lekcyjne dla każdej klasy realizowane w odstępie czasowym.
Realizacja: wrzesień 2019 – marzec 2020.
II. Zajęcia praktyczne - ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem, pomoc przy egzaminach na kartę rowerową na terenie szkoły oraz na terenie stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10.
Realizacja: wrzesień – październik 2019 oraz marzec – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów V klas szkół podstawowych:
„Bezpieczeństwo w sieci” (bezpieczne korzystanie z Internetu, problem cyberprzemocy).
1 godzina lekcyjna dla każdej klasy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów VI klas szkół podstawowych:
„Wiem – pomagam - ratuję” (zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na fantomach, postępowanie ratunkowe w sytuacji zadławienia, skaleczenia, omdlenia).
2 godziny lekcyjne dla każdej klasy - zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów VII klas szkół podstawowych:
„Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność w kontekście przepisów ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich).
1 godzina lekcyjna dla każdej klasy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów I klas szkół ponadpodstawowych:
„Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność, uprawnienia, obowiązki w świetle obowiązujących przepisów prawa).
1 godzina lekcyjna dla jednej klasy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

 

„Teatr na Straży” - interaktywny teatr profilaktyczny zaprasza na:

1. Spektakl edukacyjny pt. „Florka, która pogodziła serce z rozumem”

Zapraszamy na trzecią edycję przygód Florki, która tym razem poszukuje odpowiedzi na pytanie „Jak obronić kogoś, komu dzieje się krzywda?”.
Spektakl ma na celu uwrażliwienie młodych widzów na problemy i trudną sytuację osób doświadczających przemocy, rozwijanie umiejętności identyfikowania objawów przemocy rówieśniczej i własciwego reagowania na nią z pozycji świadka zdarzenia, poszukiwanie konstruktywnych sposobów przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w klasie, zwiekszenie wrażliwości na krzywdę innych, kształtowanie postawy empatii a tym samym budowanie wzajemnego zaufania, otwarcia i tolerancji.

Projekt dla uczniów III klas szkół podstawowych. Przewidywany czas trwania spektaklu: do 60 min. 

Uwaga! Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 100 pierwszych szkół, które w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.
Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).
O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).
Realizacja: październik 2019 – czerwiec 2020.

2. Spektakl prowadzony metodą Teatru Forum pt. Domino
(problematyka związana z substancjami psychoaktywnymi w środowisku młodzieży m.in. narkotyków nowej generacji czyli dopalaczy).

Projekt dla uczniów VIII klas szkół podstawowych. Przewidywany czas trwania spektaklu: do 120 min.
Jeden spektakl jest realizowany z udziałem dwóch - trzech klas (lub grupy 40 - 80 uczniów) zgłoszonych z danej szkoły. Każda szkoła ma możliwość uczestniczenia tylko w jednym spektaklu.
Uwaga! Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 20 pierwszych szkół, które w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.
Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).
O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).
Realizacja: październik 2019 – czerwiec 2020.

Spektakl „Domino” porusza problemy młodego człowieka, który ma swoje marzenia i poszukuje akceptacji w grupie rówieśniczej. Jednak nie znajduje wsparcia w najbliższym otoczeniu i poszukuje różnych dróg rozwiązania. Czy mu się to uda? Czy jego wybory będą dla niego dobre…?
Celem Teatru Forum jest aktywizacja uczniów poprzez szukanie rozwiązań problemów społecznych i rówieśniczych. Uczniowie podczas spektaklu mają możliwość wejść w rolę fikcyjnego bohatera. Daje im to możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i podjęcia prób rozwiązania sytuacji konfliktowych i ryzykownych. Spektakl Teatru Forum służy rozwojowi umiejętności społecznych uczniów oraz zmniejszeniu zasięgu zachowań ryzykownych. Przekazuje racjonalną ekspresję radzenia sobie z opresją. Forma spektaklu różni się od tradycyjnego teatru tym, że nie ma zakończenia tylko daje możliwość dopisania zmiany i zakończenia przedstawienia poprzez interwencje w których uczestniczy uczeń - aktor. Podczas interwencji uczeń ma możliwość podjęcia decyzji samodzielnie na scenie jak też przyjrzenia się sobie i innym.

 

ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWAŃ NA ZAJĘCIA

 

W terminie do 31.10.2019 r. placówki przesyłają swoje zgłoszenia pocztą lub faksem:

adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Referat Profilaktyki
01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45.
fax: 22 598 60 25; 22 598 60 78

 

Zasady zgłaszania na zajęcia „Rowerowy ruch drogowy”

1). W zgłoszeniach pisemnych na zajęcia teoretyczne należy wskazać nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do egzaminów na kartę rowerową podając jego imię i nazwisko oraz bezpośredni nr telefonu.

2). W sprawie umawiania terminów na ćwiczenia praktyczne i egzaminy na kartę rowerową na terenie Miasteczka przy ul. Sołtyka 8/10 lub egzaminy na terenie placówki, prosimy kontaktować się telefonicznie: 22 598 60 31/32, 723 986 086, 723 986 198 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15).
Liczba tych terminów jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

3). Podczas egzaminów praktycznych (na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego oraz w placówce) wymagana jest obecność nauczyciela (lub innej osoby) posiadającego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

Zgłoszenia w formie mailowej lub kierowane bezpośrednio do koordynatorów ds. profilaktyki – nie będą przyjmowane!

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizowania zgłoszeń złożonych po wskazanym terminie, tj. po 31 października 2019 r.
Jednocześnie informujemy, że realizacja liczby godzin w/w programów będzie na bieżąco ustalana z dyrektorami lub pedagogami szkolnymi, a w przypadku dużej ilości nadesłanych zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość realizacji programów w zmniejszonej liczbie godzin.

Zapraszamy do podjęcia wspólnych ze Strażą Miejską m.st. Warszawy działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

Zapraszamy do podjęcia wspólnych ze Strażą Miejską m.st. Warszawy  działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży!

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech