Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

unia europejska logo

wezwanie

rodo

serwisy mapowe

mdr

profilaktyka
upm

eko patrol

zagninieni w warszawie

19115

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

na paluchu

tarcza straz miejska kolor cmyk

 

LATO W MIEŚCIE 2019

WAKACJE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

Straż Miejska m.st. Warszawy wspólnie z placówkami oświatowymi i Urzędem Miasta planuje działania edukacyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Proponujemy programy realizowane na terenie szkół, ośrodków sportowych i innych placówek prowadzących działania edukacyjne oraz na terenie naszego Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego.
Jak co roku Straż Miejska m.st. Warszawy współpracuje z instytucjami organizującymi czas wolny nie tylko dzieciom ale również osobom dorosłym (spotkania z seniorami w OPS na dzielnicach).

W ramach oferty na lato w mieście 2019 Referat Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy proponuje uczestnikom program Wakacje ze Strażą Miejską, w ramach którego realizowane będą zajęcia w postaci spotkań, gier i zabaw edukacyjnych w placówkach oraz w oddziałach Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

1. Wakacyjni cykliści - program o charakterze edukacyjnym z zakresu bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego oraz zachowania w sytuacjach zagrożeń w ramach którego proponujemy dwie formy aktywności:
- MRD - praktyczne doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze na placu stacjonarnego miasteczka ruchu drogowego;
- GRA TERENOWA - dostosowana do różnych grup wiekowych zawierająca elementy pierwszej pomocy, bezpieczeństwa nad wodą, bezpieczeństwa w Internecie, wiedzy nt. ekologii, przepisów ruchu drogowego, gier zręcznościowych, zagadek i rebusów.

Uwaga! Program „Wakacyjni cykliści” odbywa się tylko na terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10. Grupy będą zapisywane wg. zgłoszeń i wolnych terminów. Czas trwania zajęć dla jednej grupy wynosi 60-120 min.

2. Rowerowy Tor Przeszkód – zajęcia sprawnościowe o charakterze sportowym, realizowane są na terenie placówek dyżurujących z wykorzystaniem elementów wyposażenia mobilnego miasteczka drogowego Straży Miejskiej (bramka, rynna, równoważnia, pochylnia, słupki itp.). Do ustawienia toru przeszkód wymagana jest utwardzona nawierzchnia na terenie placówki (asfalt, tartan itp.) o wymiarach minimum 20m x10m.

3. Spotkania edukacyjne - zajęcia dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie placówek dyżurujących lub w oddziałach Straży Miejskiej. Tematyka zajęć dotyczy ogólnie pojętego bezpieczeństwa, szczególnie podczas letniego wypoczynku. Forma zajęć to prelekcje, prezentacje filmowe, zabawy ruchowe, gry sportowe, konkurencje, zawody zręcznościowe, quizy tematyczne, konkursy plastyczne, rozwiązywanie rebusów i krzyżówek tematycznych oraz prezentacja sprzętu i wyposażenia Straży podczas wizyty dzieci w oddziałach terenowych Straży na poszczególnych dzielnicach.

4. Zespołowe gry sportowe – rozgrywki sportowe na terenie placówek dyżurujących z udziałem dzieci i strażników miejskich.

5. Bezpieczny senior – działania informacyjne, które kierujemy również do osób starszych, realizowane są przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej lub Domami Kultury na poszczególnych dzielnicach. Podczas spotkania strażnicy zapoznają z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich w zakresie bezpieczeństwa. Wskazują sposoby szybkiego i skutecznego informowania tych służb w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w konkretnych miejscach – komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach informując jak zachować się w takich sytuacjach. Proponujemy także warsztaty z zakresu pierwszej pomocy.

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży przebywających na zajęciach dydaktyczno - sportowych czuwać będą patrole a w razie potrzeby należy dzwonić pod numer alarmowy Straży Miejskiej 986.

Dodatkowych informacji na temat zajęć udziela Referat Profilaktyki Straży Miejskiej
ul. Młynarska 43/45, tel. 22 598 60 31; 22 598 60 32.

Zgłoszenia dotyczące współpracy ze Strażą Miejską podczas wakacji prosimy przesyłać:
poczta:
Straż Miejska m.st. Warszawy
Referat Profilaktyki
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

faks:
22 598 60 25

 

Oferta programowa

Straży Miejskiej m.st. Warszawy

na rok szkolny 2018/2019

Założenia oferty programowej:

Działalność edukacyjna i informacyjna realizowana przez Straż Miejską m.st. Warszawy obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz minimalizację zachowań ryzykownych. Zajęcia edukacyjne w ramach n/w programów realizowane są w bieżącym roku szkolnym (wrzesień 2018 – czerwiec 2019).

Odbiorcy: 

Dzieci i młodzież

Programy przygotowane przez Straż Miejską m.st. Warszawy adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego.

Rodzice

Proponujemy spotkania dla rodziców uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych oraz rodziców uczniów III klas gimnazjów, podczas których koordynator ds. profilaktyki przeprowadzi prezentację jednego
z poniższych tematów (do wyboru przez szkołę):

- „Odpowiedzialność prawna nieletnich(aspekty prawa związane z zagrożeniami
w cyberprzestrzeni lub odpowiedzialność w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

- „Środki psychoaktywne – jak można chronić swoje dziecko” (przedstawienie mechanizmów pozyskiwania oraz dostępności substancji psychoaktywnych, aspekty prawne, wskazanie gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc w sytuacji zaistnienia problemu).

 

Nauczyciele

Proponujemy:

 • szkolenie dla nauczycieli -- „Zasady udzielania pierwszej pomocy” (wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów i defibrylatora);
 • konsultacje dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów na kartę rowerową - „Karta rowerowa bez tajemnic” (aspekty prawne regulujące uzyskanie karty rowerowej, informacje oraz wskazówki dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych).

 

Seniorzy

Działania informacyjno-edukacyjne kierujemy również do osób starszych, które są realizowane przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej lub Domami Kultury na poszczególnych dzielnicach.  

- „Bezpieczny senior” (zapoznanie z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich w zakresie bezpieczeństwa, wskazanie sposobów szybkiego i skutecznego informowania tych służb w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w konkretnych miejscach – komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach,  informowanie jak zachować się w takich sytuacjach; warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – wykłady w formie prezentacji multimedialnych oraz praktyczne ćwiczenia na fantomach).

 

Ocena realizacji programów profilaktycznych:

Bieżąca realizacja programów profilaktycznych podlega ocenie przez pedagoga szkolnego oraz wymianie spostrzeżeń pomiędzy kadrą pedagogiczną a prowadzącymi zajęcia strażnikami miejskimi
w zakresie treści i formy realizowanych zajęć.

Koordynator ds. profilaktyki prowadzi dokumentację realizowanych zajęć w formie tzw. kart klas/grup/, na których odnotowuje termin, temat zajęć oraz informacje dotyczące pracy uczestników na zajęciach Zrealizowane zajęcia potwierdzane są w karcie pieczatką i podpisem osoby upoważnionej ze strony placówki oświatowej.

Udział placówek oświatowych w programach:

Po zapoznaniu się z ofertą programową Straży Miejskiej, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny zgłasza pisemnie chęć współpracy ze Strażą w zakresie wybranych programów. W treści zgłoszenia prosimy wskazać osobę do kontaktu oraz numer telefonu.

Realizacja poszczególnych programów zawartych w ofercie odbywa się we współpracy koordynatora ds. profilaktyki z dyrekcją,  pedagogiem szkolnym lub nauczycielem i polega na ustaleniu terminu, formy i przebiegu spotkania informacyjno-edukacyjnego.

Pedagog, przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez strażników, ma obowiązek zapoznać się z materiałami na podstawie których zajęcia te są prowadzone (wgląd do scenariuszy zajęć, obejrzenie materiałów filmowych, rozmowa z prowadzącym nt. zakresu tematycznego zajęć).

 

 Tematy  zajęć:

 

 • Zajęcia dla dzieci z grup 5-latków w przedszkolach:

Kto mnie chroni i pomaga (zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej oraz innych służb ratunkowych).

1 godzina lekcyjna dla każdej grupy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla dzieci z klas 0 realizujących obowiązek szkolny w  przedszkolach i szkołach podstawowych:

„Umiem wezwać pomoc” (zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia).

„Zasady bezpiecznej zabawy” (bezpieczeństwo w domu, na placu zabaw).

1  godzina lekcyjna z każdego tematu, 1-2 tematy do wyboru dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów I klas szkół podstawowych:

„Bezpieczna droga do szkoły” (zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze).

„Spotkanie z nieznajomym (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi).

„Czy pies musi ugryźć?”  (zasady właściwego zachowania się wobec psów, obowiązki właściciela psa).

1  godzina lekcyjna z każdego tematu; 1-3 tematy do wyboru dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów II klas szkół podstawowych:

„Uczymy się żyć bez przemocy” (kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej).

2 godziny lekcyjne dla każdej klasy - zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów III klas szkół podstawowych:

„Przyjaciele zwierząt” (prawa zwierząt, postępowanie wobec zwierząt wolnożyjących).

„Skąd się biorą góry śmieci” (kształtowanie postaw proekologicznych, uświadomienie wpływu działania   człowieka na ochronę środowiska naturalnego roślin i zwierząt).

 • 1 godzina lekcyjna z każdego tematu;

1-2 tematy do wyboru dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów IV, V i VI klas szkół podstawowych (lub grup uczniów) przygotowujących się do egzaminów na kartę rowerową:

Rowerowy ruch drogowy”

 1. I. Zajęcia teoretyczne - przepisy drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.

2 – 3 godziny lekcyjne dla każdej klasy realizowane w odstępie czasowym.

Realizacja: wrzesień 2018 – marzec 2019.

 

 1. II. Zajęcia praktyczne - ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem, pomoc przy egzaminach na kartę rowerową na terenie szkoły oraz na terenie stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10.

Realizacja: wrzesień – październik 2018 oraz marzec – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów V klas szkół podstawowych:

„Bezpieczeństwo w sieci” (bezpieczne korzystanie z Internetu, problem cyberprzemocy).

1  godzina lekcyjna dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów VI klas szkół podstawowych:

Wiem – pomagam - ratuję” (zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na fantomach, postępowanie ratunkowe w sytuacji zadławienia, skaleczenia, omdlenia).

2 godziny lekcyjne dla każdej klasy - zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów VII klas szkół podstawowych:

„Współczesne zagrożenia(postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego, podejrzanego pakunku, powiadamianie służb ratowniczych, zasady ewakuacji).

„Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność w kontekście przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

1  godzina lekcyjna z każdego tematu, 1-2 tematy do wyboru dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych:

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”  (odpowiedzialność, uprawnienia, obowiązki w świetle obowiązujących przepisów prawa).

1  godzina lekcyjna dla jednej klasy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 „Teatr na Straży” -  interaktywny teatr profilaktyczny zaprasza na:

 1. Spektakl edukacyjny pt. Florka w sieci (zasady bezpieczeństwa w Internecie i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, jakie dzieci mogą napotkać w wirtualnym świecie, nauka umiejętności informowania zaufanych dorosłych oraz odpowiednich służb o zagrożeniach w przypadku doświadczania cyberprzemocy, wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w kontekście uzależnienia od gier komputerowych).

 Projekt dla uczniów III klas szkół podstawowych. Przewidywany czas trwania spektaklu:  do 60 minut.

Uwaga! Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 100 pierwszych szkół, które w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).

O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).

Realizacja: październik 2018 – czerwiec 2019.

 1. Spektakl prowadzony metodą Teatru Forum pt. Domino (problematyka związana z substancjami psychoaktywnymi w środowisku młodzieży m.in. narkotyków nowej generacji czyli  dopalaczy).

 Projekt dla uczniów III klas szkół gimnazjalnych. Przewidywany czas trwania spektaklu:  do 120 minut.

Jeden spektakl jest realizowany z udziałem dwóch - trzech klas (lub grupy 40 - 80 uczniów) zgłoszonych z danej szkoły. Każde gimnazjum ma możliwość uczestniczenia tylko w jednym spektaklu.

Uwaga! Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 20 pierwszych szkół, które
w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).

O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).

Realizacja: październik 2018 – czerwiec 2019.

Spektakl „Domino”  porusza problemy młodego człowieka, który ma swoje marzenia i poszukuje akceptacji w grupie rówieśniczej. Jednak nie znajduje wsparcia w najbliższym otoczeniu i poszukuje różnych dróg rozwiązania. Czy mu się to uda? Czy jego wybory będą dla niego dobre…?

Celem Teatru Forum jest aktywizacja uczniów poprzez szukanie rozwiązań problemów społecznych i rówieśniczych. Uczniowie podczas spektaklu mają możliwość wejść w rolę fikcyjnego bohatera. Daje im to możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i podjęcia prób rozwiązania sytuacji konfliktowych i ryzykownych. Spektakl Teatru Forum służy rozwojowi umiejętności społecznych uczniów oraz zmniejszeniu zasięgu zachowań ryzykownych. Przekazuje racjonalną ekspresję radzenia sobie z opresją. Forma spektaklu różni się od tradycyjnego teatru tym, że nie ma zakończenia tylko daje możliwość dopisania zmiany i zakończenia przedstawienia poprzez interwencje w których  uczestniczy uczeń - aktor. Podczas interwencji uczeń ma możliwość podjęcia decyzji samodzielnie na scenie jak też przyjrzenia się sobie i innym.

 

ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWAŃ NA ZAJĘCIA

W terminie do 31.10.2018 r. placówki przesyłają swoje zgłoszenia pocztą lub faksem:

Straż  Miejska m.st. Warszawy, Referat Profilaktyki

01-170 Warszawa,  ul. Młynarska 43/45.

22 598 60 25; 22 598 60 78

 

 

Zasady zgłaszania na zajęcia  „Rowerowy ruch drogowy”

 

1). W zgłoszeniach pisemnych na zajęcia teoretyczne należy wskazać nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do egzaminów na kartę rowerową podając jego imię i nazwisko oraz bezpośredni nr telefonu.

2). W sprawie umawiania terminów na ćwiczenia praktyczne i egzaminy na kartę rowerową na terenie Miasteczka przy ul. Sołtyka 8/10  lub egzaminy na terenie placówki, prosimy kontaktować się telefonicznie: 22 598 60 32,  723 986 086, 723 986 198 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15).

Liczba tych terminów jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

3).  Podczas egzaminów praktycznych (na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego oraz
w placówce) wymagana jest obecność nauczyciela (lub innej osoby) posiadającego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

 

Zgłoszenia w formie mailowej lub kierowane bezpośrednio do koordynatorów ds. profilaktyki – nie będą przyjmowane.

Zastrzegamy sobie  prawo do odmowy realizowania zgłoszeń złożonych po wskazanym terminie, tj. po 31 października 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że realizacja liczby godzin w/w programów będzie na bieżąco ustalana z dyrektorami lub pedagogami szkolnymi, a w przypadku dużej ilości nadesłanych zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość realizacji programów w zmniejszonej liczbie godzin.

Zapraszamy do podjęcia wspólnych ze Strażą Miejską m.st. Warszawy  działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży!

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech