Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

unia europejska logo

wezwanie

rodo

serwisy mapowe

mdr

profilaktyka
2020 konkurs zsmb vii
upm

eko patrol

zagninieni w warszawie

19115

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

tarcza straz miejska kolor cmyk

 

Oferta programowa
Straży Miejskiej m.st. Warszawy
na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

Referat Profilaktyki
Straż Miejska m.st. Warszawy
01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45
tel.(22) 5986031; 5986032
fax. (22) 5986025
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.strazmiejska.waw.pl

 

 

Założenia oferty programowej

Działalność edukacyjna i informacyjna realizowana przez Straż Miejską m.st. Warszawy obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz minimalizację zachowań ryzykownych. Zajęcia edukacyjne w ramach n/w programów realizowane są w bieżącym roku szkolnym (wrzesień 2019 – czerwiec 2020).

 

Odbiorcy

Dzieci i młodzież
Programy przygotowane przez Straż Miejską m.st. Warszawy adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego.

 

Rodzice
Proponujemy spotkania dla rodziców uczniów klas V - VIII szkół podstawowych oraz rodziców uczniów, podczas których koordynator ds. profilaktyki przeprowadzi prezentację jednego z poniższych tematów (do wyboru przez szkołę):
- „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (aspekty prawa związane z zagrożeniami
w cyberprzestrzeni lub odpowiedzialność w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).
- „Środki psychoaktywne – jak można chronić swoje dziecko” (przedstawienie mechanizmów pozyskiwania oraz dostępności substancji psychoaktywnych, aspekty prawne, wskazanie gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc w sytuacji zaistnienia problemu).

Nauczyciele
Proponujemy:
1) szkolenie dla nauczycieli -- „Zasady udzielania pierwszej pomocy” (wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów i defibrylatora);
2) konsultacje dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów na kartę rowerową - „Karta rowerowa bez tajemnic” (aspekty prawne regulujące uzyskanie karty rowerowej, informacje oraz wskazówki dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych).


Seniorzy
Działania informacyjno-edukacyjne kierujemy również do osób starszych, które są realizowane przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej lub Domami Kultury na poszczególnych dzielnicach.
„Bezpieczny senior” (zapoznanie z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich
w zakresie bezpieczeństwa, wskazanie sposobów szybkiego i skutecznego informowania tych służb
w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić
w konkretnych miejscach – komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach, informowanie jak zachować się w takich sytuacjach; warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – wykłady w formie prezentacji multimedialnych oraz praktyczne ćwiczenia na fantomach).

 

Ocena realizacji programów profilaktycznych

Bieżąca realizacja programów profilaktycznych podlega ocenie przez pedagoga szkolnego oraz wymianie spostrzeżeń pomiędzy kadrą pedagogiczną a prowadzącymi zajęcia strażnikami miejskimi
w zakresie treści i formy realizowanych zajęć.
Koordynator ds. profilaktyki prowadzi dokumentację realizowanych zajęć w formie tzw. kart klas/grup/, na których odnotowuje termin, temat zajęć oraz informacje dotyczące pracy uczestników na zajęciach Zrealizowane zajęcia potwierdzane są w karcie pieczatką i podpisem osoby upoważnionej ze strony placówki oświatowej.

 

Udział placówek oświatowych w programach

Po zapoznaniu się z ofertą programową Straży Miejskiej, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny zgłasza pisemnie chęć współpracy ze Strażą w zakresie wybranych programów. W treści zgłoszenia prosimy wskazać osobę do kontaktu oraz numer telefonu.
Realizacja poszczególnych programów zawartych w ofercie odbywa się we współpracy koordynatora ds. profilaktyki z dyrekcją, pedagogiem szkolnym lub nauczycielem i polega na ustaleniu terminu, formy i przebiegu spotkania informacyjno-edukacyjnego.
Pedagog, przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez strażników, ma obowiązek zapoznać się z materiałami na podstawie których zajęcia te są prowadzone (wgląd do scenariuszy zajęć, obejrzenie materiałów filmowych, rozmowa z prowadzącym nt. zakresu tematycznego zajęć).

 

Tematy zajęć

 

• Zajęcia dla dzieci z grup 5-latków w przedszkolach:
„Kto mnie chroni i pomaga” (zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej oraz innych służb ratunkowych).
1 godzina lekcyjna dla każdej grupy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla dzieci z klas 0 realizujących obowiązek szkolny w przedszkolach i szkołach podstawowych:
„Umiem wezwać pomoc” (zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia).
„Zasady bezpiecznej zabawy” (bezpieczeństwo w domu, na placu zabaw).
1 godzina lekcyjna z każdego tematu, 1-2 tematy do wyboru dla każdej klasy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów I klas szkół podstawowych:
„Bezpieczna droga do szkoły” (zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze).
„Spotkanie z nieznajomym” (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi).
„Czy pies musi ugryźć?” (zasady właściwego zachowania się wobec psów, obowiązki właściciela psa).
1 godzina lekcyjna z każdego tematu; 1-3 tematy do wyboru dla każdej klasy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów II klas szkół podstawowych:
„Uczymy się żyć bez przemocy” (kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej).
2 godziny lekcyjne dla każdej klasy - zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów III klas szkół podstawowych:
„Przyjaciele zwierząt” (prawa zwierząt, postępowanie wobec zwierząt wolnożyjących).
1 godzina lekcyjna dla każdej klasy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów IV i V klas szkół podstawowych (lub grup uczniów) przygotowujących się do egzaminów na kartę rowerową:
„Rowerowy ruch drogowy”
I. Zajęcia teoretyczne - przepisy drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.
2 – 3 godziny lekcyjne dla każdej klasy realizowane w odstępie czasowym.
Realizacja: wrzesień 2019 – marzec 2020.
II. Zajęcia praktyczne - ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem, pomoc przy egzaminach na kartę rowerową na terenie szkoły oraz na terenie stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10.
Realizacja: wrzesień – październik 2019 oraz marzec – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów V klas szkół podstawowych:
„Bezpieczeństwo w sieci” (bezpieczne korzystanie z Internetu, problem cyberprzemocy).
1 godzina lekcyjna dla każdej klasy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów VI klas szkół podstawowych:
„Wiem – pomagam - ratuję” (zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na fantomach, postępowanie ratunkowe w sytuacji zadławienia, skaleczenia, omdlenia).
2 godziny lekcyjne dla każdej klasy - zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów VII klas szkół podstawowych:
„Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność w kontekście przepisów ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich).
1 godzina lekcyjna dla każdej klasy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

• Zajęcia dla uczniów I klas szkół ponadpodstawowych:
„Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność, uprawnienia, obowiązki w świetle obowiązujących przepisów prawa).
1 godzina lekcyjna dla jednej klasy.
Realizacja: wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

 

„Teatr na Straży” - interaktywny teatr profilaktyczny zaprasza na:

1. Spektakl edukacyjny pt. „Florka, która pogodziła serce z rozumem”

Zapraszamy na trzecią edycję przygód Florki, która tym razem poszukuje odpowiedzi na pytanie „Jak obronić kogoś, komu dzieje się krzywda?”.
Spektakl ma na celu uwrażliwienie młodych widzów na problemy i trudną sytuację osób doświadczających przemocy, rozwijanie umiejętności identyfikowania objawów przemocy rówieśniczej i własciwego reagowania na nią z pozycji świadka zdarzenia, poszukiwanie konstruktywnych sposobów przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w klasie, zwiekszenie wrażliwości na krzywdę innych, kształtowanie postawy empatii a tym samym budowanie wzajemnego zaufania, otwarcia i tolerancji.

Projekt dla uczniów III klas szkół podstawowych. Przewidywany czas trwania spektaklu: do 60 min. 

Uwaga! Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 100 pierwszych szkół, które w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.
Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).
O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).
Realizacja: październik 2019 – czerwiec 2020.

2. Spektakl prowadzony metodą Teatru Forum pt. Domino
(problematyka związana z substancjami psychoaktywnymi w środowisku młodzieży m.in. narkotyków nowej generacji czyli dopalaczy).

Projekt dla uczniów VIII klas szkół podstawowych. Przewidywany czas trwania spektaklu: do 120 min.
Jeden spektakl jest realizowany z udziałem dwóch - trzech klas (lub grupy 40 - 80 uczniów) zgłoszonych z danej szkoły. Każda szkoła ma możliwość uczestniczenia tylko w jednym spektaklu.
Uwaga! Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 20 pierwszych szkół, które w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.
Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).
O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).
Realizacja: październik 2019 – czerwiec 2020.

Spektakl „Domino” porusza problemy młodego człowieka, który ma swoje marzenia i poszukuje akceptacji w grupie rówieśniczej. Jednak nie znajduje wsparcia w najbliższym otoczeniu i poszukuje różnych dróg rozwiązania. Czy mu się to uda? Czy jego wybory będą dla niego dobre…?
Celem Teatru Forum jest aktywizacja uczniów poprzez szukanie rozwiązań problemów społecznych i rówieśniczych. Uczniowie podczas spektaklu mają możliwość wejść w rolę fikcyjnego bohatera. Daje im to możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i podjęcia prób rozwiązania sytuacji konfliktowych i ryzykownych. Spektakl Teatru Forum służy rozwojowi umiejętności społecznych uczniów oraz zmniejszeniu zasięgu zachowań ryzykownych. Przekazuje racjonalną ekspresję radzenia sobie z opresją. Forma spektaklu różni się od tradycyjnego teatru tym, że nie ma zakończenia tylko daje możliwość dopisania zmiany i zakończenia przedstawienia poprzez interwencje w których uczestniczy uczeń - aktor. Podczas interwencji uczeń ma możliwość podjęcia decyzji samodzielnie na scenie jak też przyjrzenia się sobie i innym.

 

ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWAŃ NA ZAJĘCIA

 

W terminie do 31.10.2019 r. placówki przesyłają swoje zgłoszenia pocztą lub faksem:

adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Referat Profilaktyki
01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45.
fax: 22 598 60 25; 22 598 60 78

 

Zasady zgłaszania na zajęcia „Rowerowy ruch drogowy”

1). W zgłoszeniach pisemnych na zajęcia teoretyczne należy wskazać nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do egzaminów na kartę rowerową podając jego imię i nazwisko oraz bezpośredni nr telefonu.

2). W sprawie umawiania terminów na ćwiczenia praktyczne i egzaminy na kartę rowerową na terenie Miasteczka przy ul. Sołtyka 8/10 lub egzaminy na terenie placówki, prosimy kontaktować się telefonicznie: 22 598 60 31/32, 723 986 086, 723 986 198 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15).
Liczba tych terminów jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

3). Podczas egzaminów praktycznych (na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego oraz w placówce) wymagana jest obecność nauczyciela (lub innej osoby) posiadającego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

Zgłoszenia w formie mailowej lub kierowane bezpośrednio do koordynatorów ds. profilaktyki – nie będą przyjmowane!

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizowania zgłoszeń złożonych po wskazanym terminie, tj. po 31 października 2019 r.
Jednocześnie informujemy, że realizacja liczby godzin w/w programów będzie na bieżąco ustalana z dyrektorami lub pedagogami szkolnymi, a w przypadku dużej ilości nadesłanych zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość realizacji programów w zmniejszonej liczbie godzin.

Zapraszamy do podjęcia wspólnych ze Strażą Miejską m.st. Warszawy działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

Zapraszamy do podjęcia wspólnych ze Strażą Miejską m.st. Warszawy  działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży!

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech