2017 08 kontrole infrastruktury 6Choć do pierwszego szkolnego dzwonka pozostały jeszcze trzy tygodnie, to strażnicy miejscy już myślą o bezpieczeństwie uczniów. Trwają kontrole otoczenia prawie 400 szkół. Funkcjonariusze sprawdzają, czy droga do szkoły będzie bezpieczna.

Czytelność i prawidłowość oznakowania drogowego ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, stan barier ochronnych uniemożliwiających dziecku wtargnięcie na jezdnię, a nawet stan nawierzchni chodników w pobliżu szkół – to m.in. sprawdzają stołeczni strażnicy miejscy w okolicy prawie 400 szkół.

- W trakcie kontroli funkcjonariusze zwracają uwagę na wszystkie aspekty mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów. Najczęściej konieczne jest odnowienie znaków poziomych na przejściach dla pieszych, które w wyniku działania warunków atmosferycznych oraz intensywnej eksploatacji ulegają zatarciu. W takich przypadkach konieczne jest jak najszybsze odświeżenie i odmalowanie. Niekiedy należy również odsłonić znaki, które zostały zasłonięte przez gałęzie drzew – wylicza Robert Bojara, kierownik Referatu Patrolowo Interwencyjnego VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Znacznie rzadziej ujawniane są przypadki np. celowego zniszczenia znaków czy elementów tzw. małej architektury.

- W rejonie jednej ze szkół stwierdziliśmy wygięte słupki oddzielające chodnik od miejsc parkingowych, przy kolejnej odwrócony znak drogowy i jeden zaklejony naklejkami. W każdym przypadku kiedy stwierdzamy nieprawidłowości powiadamiamy zarządcę terenu aby jak najszybciej je usunął - mówi Janusz Bieńko, kierownik Referatu Patrolowo Interwencyjnego I Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Strażnicy miejscy kontrolują również tereny bezpośrednio przyległe do obiektów szkolnych na których znajdują się boiska i place zabaw.

- Dyrekcje placówek zazwyczaj jeszcze przed naszymi kontrolami zlecają obsłudze technicznej weryfikację stanu ogrodzeń, nawierzchni boisk czy elementów wolno stojących znajdujących się na terenie bezpośrednio przyległym do szkoły. Mówimy tutaj chociażby o zleceniu usunięcia ubytków w płytach chodnikowych, uszkodzonych ławkach czy przycięciu gałęzi drzew - mówi st. inspektor Piotr Karasiński z Referatu Szkolnego VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Sierpniowe kontrole nie kończą działań prowadzonych w rejonie szkół. Strażnicy miejscy z patroli szkolnych przez cały rok będą pracować w rejonie placówek oświatowych dbając o bezpieczeństwo najmłodszych i reagując w przypadku stwierdzenia różnego rodzaju nieprawidłowości i zagrożeń, w tym zaniedbań w infrastrukturze przyszkolnej.

Z pierwszym szkolnym dzwonkiem funkcjonariusze straży miejskiej będą również pomagać bezpiecznie dojść do szkoły uczniom przez najbardziej uczęszczane i zagrożone zdarzeniami drogowymi przejścia dla pieszych zlokalizowane w pobliżu szkół. We wrześniu ubiegłego roku straż miejska objęła szczególnym nadzorem ponad 50 najbardziej newralgicznych przejść i skrzyżowań przy stołecznych placówkach oświatowych.

Referat Prasowy

  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_1
  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_2
  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_3
  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_4
  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_5
  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_6
  • 2017_08_kontrole_infrastruktury_7