Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

kontrole placow zabawStare modernizowane, nowe kuszą atrakcjami i bezpieczną zabawą. Zakończyły się kontrole placów zabaw. Strażnicy miejscy sprawdzili 950 obiektów. W trakcie średnio co trzeciej kontroli funkcjonariusze mieli zastrzeżenia, jednak administratorzy placów zabaw bezzwłocznie stosowali się do poleceń strażników i usuwali stwierdzone nieprawidłowości

 

Kontrole strażnicy przeprowadzili m.in. na miejskich placach zabaw, w parkach, ale także na terenie obiektów będących w zarządzie prywatnych podmiotów, jak chociażby administracji osiedli mieszkaniowych.


Funkcjonariusze sprawdzali stan bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, stan nawierzchni na terenie placów, stan czystości piaskownic, zabezpieczeń i ogrodzenia. Skontrolowano 950 placów zabaw. Konieczne było przeprowadzenie ponownych kontroli w 350 przypadkach.

Zastrzeżenia funkcjonariuszy skutkowały sporządzeniem protokołu, przekazaniem uwag administratorowi obiektu i przeprowadzeniem ponownej kontroli w terminie najczęściej nie dłuższym niż 14 dni.


Strażnicy, którzy są odpowiednio przygotowani do tego typu działań kontrolnych, poza tym mają już wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, prowadzili bardzo skrupulatne kontrole. Nawet drobne uwagi były przekazywane administratorowi, a po upływie wskazanego przez straż terminu, strażnicy ponownie sprawdzali plac. Co istotne, administratorzy starali się jak najszybciej usunąć nieprawidłowości, nawet przed wyznaczonym terminem i sami prosili o przyśpieszenie ponownej kontroli – mówi Marek Kubicki Naczelnik VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.


Najczęściej zalecenia dotyczyły naprawy lub wymiany urządzeń zabawowych, wymiany piasku, rzadziej natomiast strażnicy mieli uwagi co stanu czystości całego obiektu.


Administratorzy starają się zapewnić bezpieczne użytkowanie placów zabaw, inwestują w nowe elementy zabawowe, starają się utrzymać właściwy stan czystości, ale niestety ich działania są czasami niweczone. Zdarzają się przypadki celowego niszczenia chociażby ławek, huśtawek, zaśmiecania, czy nanoszenia na elementy infrastruktury wulgaryzmów, stąd też strażnicy podejmują interwencje również w takich przypadkach. Place są kontrolowane np. w porze wieczorowo-nocnej aby zminimalizować przypadki m.in. spożywania alkoholu na placach, a często w konsekwencji zaśmiecania i zakłócania porządku publicznego – mówi Cezary Bochowicz z-ca Naczelnika IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.


Strażnicy skontrolowali również 18 nowych placów zabaw. 16 kolejnych było w trakcie modernizacji.


Nowe place zabaw nie przypominają tych sprzed lat. To miejsca, które zapewniają najmłodszym szereg atrakcji, są estetyczne i co najważniejsze bezpieczne dla użytkowników. Administratorzy wprowadzają wielofunkcyjne urządzenia zabawowe, a także tartanowe nawierzchnie. Takie miejsca przyciągają całe rodziny, stają się swojego rodzaju osiedlowymi centrami rekreacji, dlatego nawet jeżeli te obiekty są nowe to i tak je kontrolujemy, żeby sprawdzić czy np. w trakcie codziennego użytkowania nie doszło do uszkodzenia elementów zabawowych, albo do dewastacji obiektu przez osoby trzecie – mówi Henryk Kulka z-ca Naczelnika IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.


Zakończyły się zintensyfikowane kontrole, jednak jeśli rodzice i opiekunowie będą mieli zastrzeżenia co do stanu bezpieczeństwa na placach zabaw, uwagi na bieżąco mogą przekazywać m.in. straży miejskiej.

Współpracujemy