Zdjęcie z interwencji: strażnik miejski stojący przy altanie śmietnikowej, w ręce trzyma czarny skoroszyt z odnalezionymi dokumentami.Rankiem 18 lutego strażnicy miejscy z IV Oddziału Terenowego otrzymali zgłoszenie o leżących przy altanie śmietnikowej dokumentach zawierających dane osobowe

Dochodziła godzina ósma rano, gdy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie z jednej z posesji przy ulicy Młynarskiej. Dozorczyni sprzątająca teren odkryła tam przy altanie śmietnikowej kartonowe pudełka, w których znajdowały się dokumenty zawierające dane osobowe. Były wśród nich między innymi pisma z ZUS i dokumenty z biur podróży. Na nich oznaczono imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania oraz numery paszportów. Strażnicy miejscy zabezpieczyli dokumenty i wezwali patrol policji. Dalsze czynności w tej sprawie będzie prowadziła policja.

  • 2022_02_dokumenty_mlynarska_01
  • 2022_02_dokumenty_mlynarska_02
  • 2022_02_dokumenty_mlynarska_03
  • 2022_02_dokumenty_mlynarska_04