2020 12 kasprzaka skarpa 02Powodem osuwania się gruntu ze skarp bywa płynąca pod ziemią woda. Prawdopodobnie to ona była przyczyną takiego zjawiska na Woli.

Strażnicy miejscy z IV Oddziału Terenowego otrzymali 7 grudnia zgłoszenie z ulicy Kasprzaka. W wykopie zbudowanego w 1975 r. wielopoziomowego skrzyżowania z Wolską i Redutową ze skarpy zaczął osuwać się grunt. Porośnięta darnią wierzchnia warstwa ziemi zsunęła się około pół metra w dół. Osuwisko miało 3 metry wysokości i 10 metrów długości. Spod ziemi wypływała woda. W pobliżu znajdowała się studzienka kanalizacyjna. Można więc przypuszczać, że przyczyną tego zdarzenia była awaria tego wiekowego obiektu Masa ziemi, uderzająca w przejeżdżające pojazdy, mogłaby spowodować groźny wypadek. Strażnicy miejscy zabezpieczyli zagrożone miejsce poprzez wyłączenie z ruchu pasa sąsiadującego ze skarpą. Na miejsce wezwano służby dyżurne ZDM i MPWiK.

2020 12 kasprzaka skarpa 012020 12 kasprzaka skarpa 02