2020 02 buty 01Sytuacji, kiedy strażnicy pomagają osobom potrzebującym, jest wiele. Niektóre mniej lub bardziej dramatyczne, ale wszystkie są bardzo potrzebne.

Tak było w piątek 14 lutego. Przejeżdżający ulicą patrol zauważył jak w podartych szmaciakach przez kałuże na chodniku szedł mężczyzna.

Strażnicy podeszli do niego. Jeden ze strażników zapytał, czy nie zimno mu w nogi? Odpowiedź była krótka - Zimno, ale nie mam butów bo mnie nie stać.

- No, to już pan ma - odpowiedział strażnik wręczając mężczyźnie zimowe obuwie.

Strażnicy regularnie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się bezdomni. Prowadzą związaną z tym bezpośrednią pomoc, czasem mają przy sobie ciepłe buty, które wożą na takie właśnie sytuacje. Tym razem buty na szczęście były w radiowozie.

2020 02 buty 012020 02 buty 022020 02 buty 03