2019 05 zabezpieczenie 0114 maja strażnicy z IV Oddziału Terenowego uczestniczyli w zabezpieczeniu działań związanych z praktycznym sprawdzianem organizacji ewakuacji pracowników biurowca przy ul. Grzybowskiej 81.

Takie działania służą sprawdzeniu procedur i systemów bezpieczeństwa. Ćwiczenia wyrabiają w pracownikach prawidłowe zachowania w czasie zagrożeń mogących wystąpić w budynku, takich jak: pożar, katastrofa, awaria lub inne czynniki zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi.

Ćwiczenia są okazją do zweryfikowania istniejących procedur i działających w budynku systemów bezpieczeństwa. Cała akcja przebiegła sprawnie - trwała około 25 minut.

2019 05 zabezpieczenie 012019 05 zabezpieczenie 02