interwencja arch. SMPodczas przyjmowania do SODON nietrzeźwej kobiety strażniczka miejska ujawniła przy niej 2 dowody osobiste i sporą kwotę pieniędzy pochodzących z zaciągniętej pożyczki.


2 lipca strażnicy miejscy podjęli z ulicy nietrzeźwą kobietę. W SODON funkcjonariuszka ujawniła, że kobieta posiadała dwa dowody osobiste obcych osób (mężczyzny i kobiety) oraz kilka tysięcy złotych. W rozmowie z funkcjonariuszką nietrzeźwa kobieta przyznała, że niedawno wzięła pożyczkę z banku. Część gotówki miała przy sobie. Kobieta została przekazana do dyspozycji policji.