2016 09 Straz miejska kontroluje infrastrukture w otoczeniu szko

Patrole szkolne Straży Miejskiej i policji dbają nie tylko o bezpieczeństwo młodych warszawiaków, ale także o ich wykształcenie. 29 sierpnia interweniował na Włochach w sprawie pobicia nieletniego.

Hubert miał zostać pobity przez gimnazjalistkę. Gdy patrol przybył na Solipską, gdzie mieści się szkoła dziewczyny, dyrektor placówki stwierdziła, że dziewczyna właśnie pisze egzamin poprawkowy. Policjant i strażniczka poczekali, aż zakończy egzamin i dopiero później zatrzymali piętnastolatkę, informując o całej sytuacji także matkę dziewczyny.

Wyniku egzaminu poprawkowego niestety nie znamy.