2018 11 odpady wilanow 01Na początku listopada funkcjonariusze Referatu ds. Kontroli Środowiska prowadząc czynności kontrolne na terenie Wilanowa zauważyli mężczyzn, którzy z samochodu dostawczego wyrzucają odpady na teren nieogrodzonej działki.

Mężczyźni tłumaczyli funkcjonariuszom Oddziału Ochrony Środowiska, że robią to na polecenie właściciela firmy, w której pracują. Strażnicy ustalili kontakt z właścicielem firmy odpowiedzialnym za pozbywanie się odpadów niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie spotkania z właścicielem funkcjonariusze zastosowali sankcję przewidziane prawem, wyznaczono mu również termin uprzątnięcia odpadów. Teren został objęty nadzorem.
29 listopada posesja została uprzątnięta.

  • 2018_11_odpady_wilanow_01
  • 2018_11_odpady_wilanow_02
  • 2018_11_odpady_wilanow_03
  • 2018_11_odpady_wilanow_04
  • 2018_11_odpady_wilanow_05
  • 2018_11_odpady_wilanow_06
  • 2018_11_odpady_wilanow_07
  • 2018_11_odpady_wilanow_08