Zdjęcie z interwencji: biała piana unosząca się nad kanałem Wawerskim.Zaskakująca ilość piany unoszącej się na wodzie w kanałku Wawerskim zaniepokoiła mieszkańców. Na miejsce wezwano strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska

W środę 26 stycznia strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o zanieczyszczeniu kanałku Wawerskiego. Funkcjonariusze spodziewali się, że zobaczą pianę, która powstaje naturalnie przy progach wodnych. Jednak okazało się, że było jej naprawdę bardzo dużo. Nie tylko znajdowała się na tafli wody, lecz także została rozwiana przez wiatr po okolicy. Strażnicy przystąpili do zabezpieczenia terenu, jednak ze względu na ilość piany postanowiono na miejsce wezwać jednostkę chemiczną straży pożarnej. Kiedy na miejsce przybyli strażacy, podjęto działania zmierzające do ustalenia przyczyny zjawiska. Płynąca w kanałku woda była klarowna, bez żadnych widocznych zanieczyszczeń i nie wyglądała na skażoną. Strażacy ustalili, że przyczyną był detergent, prawdopodobnie płyn do mycia naczyń, który ktoś mógł wlać do kanałku. Podjęto decyzję o rozbiciu piany wodą pod ciśnieniem i w ten sposób usunięto ją z kanałku. Po tych działaniach piana nie będzie już straszyć mieszkańców.

  • 2022_01_piana_kanal_01
  • 2022_01_piana_kanal_02
  • 2022_01_piana_kanal_03