2018 05 wawer smieci 01W kwietniu strażnicy z Referatu ds. Kontroli Środowiska prowadzili rutynowe działania w rejonie Traktu Lubelskiego. Na jednej ze sprawdzanych posesji zastali ogromny bałagan.

Odpady poprodukcyjne wymieszane były z komunalnymi, plastikowe skrzynki walające się z folią i starymi kartonami – wszystko wraz z drewnianymi paletami, którymi właściciel usiłował ogrodzić śmieci. Strażnicy niezwłocznie przystąpili do czynności służbowych, które - oprócz przewidzianych prawem sankcji – miały doprowadzić do uporządkowania terenu.

Miesiąc później powtórnie odwiedzono kontrolowaną posesję – okazało się, że jej właściciel wypełnił zalecenia strażników i śmieci zniknęły, a pozostałe odpady zostały posegregowane i uporządkowane.

  • 2018_05_wawer_smieci_01
  • 2018_05_wawer_smieci_02
  • 2018_05_wawer_smieci_03
  • 2018_05_wawer_smieci_04