2017 06 wawer gabaryty 1Strażnicy z referatu ds. Kontroli Środowiska podczas kontroli terenu Wawra ujawnili nielegalne miejsce składowania odpadów gabarytowych.


W trakcie prowadzenia czynności ustalono najemcę terenu, który nie posiadał żadnych zezwoleń uprawniających do składowania i magazynowania odpadów. Tłumaczył się, że nie wiedział o tym, iż takie są potrzebne.
Funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska pouczyli go o konieczności posiadania takowych, został również pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z jego postępowania. Strażnicy nakazali uprzątnięcie terenu.
Patrol Straży Miejskiej dokonał sprawdzenia terenu kilkanaście dni później- teren został uprzątnięty.

2017 06 wawer gabaryty 12017 06 wawer gabaryty 22017 06 wawer gabaryty 32017 06 wawer gabaryty 4