Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

2017 09 warsztat sporna 1Działania kontrolne strażników nie ograniczają się do jednorazowych kontroli. W lipcu funkcjonariusze Referatu ds. Kontroli Środowiska przeprowadzili kontrolę warsztatu samochodowego na ul Spornej. Na miejscu ujawniono brak deklaracji na odbiór odpadów komunalnych; składowanie odpadów na terenie posesji z naruszeniem przepisów oraz pojazdy których stan wskazywał, iż są one odpadami bez znamion określających ich zdolność do użytkowania.


Właściciel przyznał się do składowania odpadów oraz oświadczył w rozmowie iż zakupił pojazdy w celu ich dalszego zbycia. Biorąc pod uwagę, że posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania strażnicy przedstawili nieprawidłowości, nakładając na właściciela pojazdów przewidziane prawem sankcje, nakazując jednocześnie uporządkowanie terenu poprzez przekazanie wraków do specjalistycznej stacji demontażu.

Na początku września funkcjonariusze referatu ds. Kontroli Środowiska dokonali sprawdzenia terenu. Właściciel uporządkował nieruchomość, która obecnie służy jako magazyn części zamiennych.

 • 2017_09_warsztat_sporna_1
 • 2017_09_warsztat_sporna_10
 • 2017_09_warsztat_sporna_11
 • 2017_09_warsztat_sporna_12
 • 2017_09_warsztat_sporna_13
 • 2017_09_warsztat_sporna_2
 • 2017_09_warsztat_sporna_3
 • 2017_09_warsztat_sporna_4
 • 2017_09_warsztat_sporna_5
 • 2017_09_warsztat_sporna_6
 • 2017_09_warsztat_sporna_7
 • 2017_09_warsztat_sporna_8
 • 2017_09_warsztat_sporna_9

Współpracujemy