2019 10 okna 0115 października patrol Referatu ds. Kontroli Środowiska podczas realizacji wyznaczonych zadań ujawnił na terenie posesji przy ulicy Lnianej dużą ilość drewna odpadowego w postaci ram okiennych, futryn, płyt OSB itp.

W budynku zastano lokatora, który na zadane pytanie dotyczące znalezionych odpadów oświadczył, że przygotowane zostały do spalenia w piecu grzewczym. Ponadto strażnicy ustalili, że znalezione wcześniej za garażami drewno odpadowe też jest jego własnością. Mieszkaniec został poinformowany o obowiązujących przepisach dotyczących rodzaju i jakości dozwolonych paliw. Zastosowano także sankcję przewidzianą prawem oraz poinformowano go o konieczności uprzątnięcia zalegających śmieci. O ujawnionym wykroczeniu powiadomiono Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, który jest właścicielem nieruchomości oraz administruje terenem.

2019 10 okna 012019 10 okna 02