2016 10 bardowskiego 1

Strażnicy Miejscy zawsze wracają tam, gdzie zastali nieprawidłowości, wychodząc z założenia, że trzeba dopilnować, czy ich zalecenia są spełniane. Tak było na Bardowskiego.

W czerwcu Oddział Ochrony Środowiska zlokalizowali w pobliżu ulic Bardowskiego i Janowieckiej nielegalne wysypisko. Było tam wszystko: odpady komunalne, pozostałości po remontach i budowach, wreszcie skoszoną trawę i inne „zielone” śmieci. Było to po prostu nielegalna zwałka wszelkiego śmiecia.

Strażnicy skontaktowali się z operatorem rurociągu cieplnego, który odpowiada za porządek w najbliższym otoczeniu tej instalacji. Cyklicznie kontrolowali okolicę, by wreszcie zastać kompletnie uprzątnięty teren. Zapowiadają też wzmożone kontrole z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w najbliższej okolicy.

2016 10 bardowskiego 22016 10 bardowskiego 32016 10 bardowskiego 4