pomoc Nigeryjce 180Strażnicy miejscy z I Oddziału Terenowego, którzy 29 września patrolowali Trakt Królewski, około godziny 14.40 zauważyli przy wieży widokowej śpiącą kobietę z bagażami. Funkcjonariusze podjęli interwencję


Kobietę dobudzono. Była trzeźwa, zagubiona i wystraszona, słabo mówiła po polsku. Wyjaśniła, że jest Nigeryjką, ale posiada kartę stałego pobytu w Polsce. Interweniujących strażników poprosiła o pomoc. Dodała, że od kilku miesięcy jest bezdomna, bo straciła mieszkanie i pracę. Jak powiedziała, że nigdzie nie mogła znaleźć pomocy. Po potwierdzeniu danych 36 letniej Nigeryjki funkcjonariusze skontaktowali się z ośrodkiem pomocy społecznej. Po konsultacjach uzgodniono termin przyjęcia do ośrodka buforowego. Następnego dnia funkcjonariusze spotkali się z bezdomną i streetworkerem w celu udzielenia pomocy. Kobieta została zakwalifikowana do projektu wychodzenia z bezdomności „Bezpieczna przystań”, który oferuje zakwaterowanie, pracę i opiekę medyczną. Opiekę nad kobietą przejęło Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej.