Zdjęcie ilustracyjne: płyty styropianowe pływające po kanałku Kawęczyńskim.Strażniczki miejskie z Oddziału Ochrony Środowiska, które kontrolowały osiedle Wygoda, zauważyły duże ilości styropianu, który pływał w kanałku Kawęczyńskim. Funkcjonariuszki ustaliły, że materiał służący do ociepleń budynków został porwany przez wiatr z pobliskiej budowy. Dzięki interwencji strażniczek kanał został już uprzątnięty

Funkcjonariuszki Referatu ds. Kontroli Środowiska w dniu 21 lutego kontrolowały teren osiedla Wygoda przylegający od wschodu do lasu Olszynka Grochowska. Podczas inspekcji strażniczki zauważyły duże ilości styropianu, folii budowlanych i plastikowych taśm w kanałku Kawęczyńskim. Materiały spiętrzały wodę w cieku i zatykały przepusty drenażowe. Jak ustaliły funkcjonariuszki, materiały te pochodziły z pobliskiej budowy przy ulicy Krobińskiej i zostały stamtąd porwane przez trwającą w weekend wichurę. Podczas kontroli budowy ustalono, że gospodarka materiałowa na terenie prowadzonych prac budowlanych była prowadzona nieprawidłowo, a zgromadzone tam materiały nie były właściwie zabezpieczone. Strażniczki nałożyły na wykonawcę przewidzianą przepisami karę i zobowiązały do uprzątnięcia kanału. Powtórna kontrola przeprowadzona 22 lutego wykazała, że wykonawca zastosował się do polecenia. Kanałek został uprzątnięty.

  • 2022_02_styropian_kaweczyn_01
  • 2022_02_styropian_kaweczyn_02
  • 2022_02_styropian_kaweczyn_03
  • 2022_02_styropian_kaweczyn_04