2019 07 warsztat rembertow 01W dniach 17 oraz 18 lipca patrol straży miejskiej z referatu ds. Kontroli Środowiska przeprowadził ponowną kontrolę warsztatu samochodowego w dzielnicy Rembertów.

W trakcie czynności kontrolnych funkcjonariusze stwierdzili, że odpady komunalne nie są już mieszane z odpadami pochodzącymi z działalności warsztatowej. Jednak odpady pochodzące z napraw samochodów porozrzucane są w różnych miejscach nieruchomości stwarzając zagrożenie zanieczyszczenia środowiska. Funkcjonariusze ujawnili, że w palenisku pieca na terenie warsztatu znajdowały się spalone i nadpalone odpady. Brak poprawy gospodarki odpadami oraz spalanie odpadów spowodowało zastosowaniem sankcji karnych wobec właściciela warsztatu. Strażnicy wyznaczyli ścisły termin naprawy uchybień. Informując, że nie zastosowanie się do poleceń będzie skutkowało skierowaniem sprawy do właściwego sądu.

  • 2019_07_warsztat_rembertow_01
  • 2019_07_warsztat_rembertow_02
  • 2019_07_warsztat_rembertow_03
  • 2019_07_warsztat_rembertow_04